Andrej Babiš. Dařbuján, nebo Pandrhola?

Když Kuba Dařbuján rychle zbohatl, myslel na své přátele na Kocandě a nechal jim rozvěsit jitrnice a jelítka po stromech a do potoka nechal lít pivo. Aby se měli dobře i ti, kteří neměli takové štěstí jako on.

To bohatý a lakotný sládek Pandrhola svým bližním nic nepřeje. Nic nedá, všechno chce jen pro sebe a jediné, co pro chudé má, je řev: „Nažerte se mláta, holoto!“

Pohádky jsou anekdotické příběhy, vystavěné často na reálném základu. Jejich poselstvím bývá třeba to, že by ani bohatý neměl zapomínat na ty, kteří nemají tolik štěstí nebo schopností, a měl by se umět o své bohatství podělit.

Mezi podnikateli je mnoho těch, kteří se, jako Dařbuján, umí podělit o své bohatství a dělají to. Z podstaty mé práce vyplývá, že znám mnoho a mnoho firem, jejich majitelů a manažerů, a většina z nich jsou lidé soucitní a štědří. Jistě podnikatele neidealizuji, protože umíme být ve svém byznysu tvrdí, ale charitě a dobročinnosti se věnuje opravdu spousta těch, do kterých by to veřejnost ani neřekla. Veřejnost to často ani neví, protože to podnikatelé-dárci nijak zvlášť nevykřikují do světa. Ještě tak se pochlubí ve výroční zprávě nebo něco zmíní na svém webu, a to bývá mnohdy vše.

VIDEO Bábek: Český stát směřuje k autoritářskému režimu

Stane se však, že i mezi podnikateli se najdou výjimky. Občas někdo velkohubě vykřikuje do světa, jak je štědrý, jak pomáhá, jak má rád své bližní. Je třeba pozorně sledovat, co takový člověk říká, protože možná jen mlží a dělá se lepším, než ve skutečnosti je.

Nemohl jsem si nevšimnout, jak se prezentuje Agrofert Andreje Babiše. Rozvěsil po republice billboardy, na kterých se chlubí, jak je štědrý. Pan Babiš nám sděluje, že Agrofert daroval na charitu 86 307 000 Kč, a to v letech 2012 až 2015. Jednoduchým dělením zjistíme, že to je asi 22 milionů korun ročně. Je to hodně nebo málo? Má se Andrej Babiš čím chlubit?

Srovnejme si filantropické aktivity AB s filantropií průměrného českého občana.

Agrofert měl v roce 2014 obrat 166,8 miliard korun. Pokud by dal na charitu asi 22 milionů korun, dělá to 0,013 % z obratu firmy. No nevím, to snad ani nemusel…

Průměrný český občan má hrubý roční příjem (obrat) asi 300 000 Kč. Pokud by takový člověk dával na charitu stejný díl svého příjmu jako Andrej Babiš ze svého obratu, pak by průměrný občan dal na charitu asi 40 Kč ročně. To je tak cena jednoho Nového prostoru, jedné kytičky pro onkologické pacienty, jednoho obrázku ve prospěch dětských domovů atd. atd. Je jasné, že statisíce českých občanů dávají na charitu a dobročinnost násobně více.

Český stát chudým bere, bohatým dává

Andrej Babiš se chlubí a mává nám před očima miliony, protože si myslí, že neumíme počítat. Je jasné, že Andrej Babiš dává na charitu zatraceně málo, a ještě to drze přiznává.

V titulku jsem si položil otázku, zda se Andrej Babiš chová jako Dařbuján, nebo spíše jako Pandrhola. Nevím, osobně pana Babiše neznám, ale mám-li soudit podle toho, jak se chlubí zanedbatelnou filantropií Agrofertu, pak mám jasno:

Andrej Babiš je jistě bohatý, ale asi bude ošklivě lakomý. Jako Pandrhola.

Jak se z Babiše stal kovaný socialista. Čísla a fakta

Babiš: Jak se z Kovandy stále nestal ekonom

Kovanda: Babiš zemi zadlužuje více, než je třeba

Newsletter