Ani jeden kámen nezůstane neobrácený, zní z ECB

První letošní zasedání Evropské centrální banky nepřineslo žádné překvapení. Sazby i podoba programu QE zůstaly beze změny, výhled evropské ekonomiky rovněž, byť některá rizika, která jej zatěžovala, mírně oslabila. Vedle toho bylo oznámeno zahájení revize měnověpolitické strategie, v jejímž rámci, jak uvedla guvernérka ECB Lagardeová, nezůstane ani jeden kámen neobrácený.

Evropská ekonomika dle hodnocení ECB pokračuje v mírném růstu, přičemž dynamiku expanze zatěžuje zejména slabý sektor průmyslu a utlumená investiční činnost. Odolnost evropského hospodářství každopádně podporuje pokračující, byť zpomalující, růst zaměstnanosti a mezd. Rizika výhledu růstu spadají stále pod geopolitické faktory, sílící protekcionismus a zranitelnost rozvojových trhů. Jejich naklonění pak zůstává směrem dolů, ačkoliv v oblasti obchodních vztahů došlo k určitému zmírnění.

Vývoj inflace zůstává utlumený, objevily se však náznaky mírného zrychlení v souladu s očekáváním. Zdůrazněn v tomto směru byl napjatý stav trhu práce projevující se v tlaku na mzdový růst. Přelití těchto tlaků do celkové inflace je však utlumeno slabší dynamikou ekonomického růstu. Na základě toho je stále potřeba vysoce akomodativní podoba měnové politiky. Doba jejího trvání bude delší, aby tak bylo možné podpořit inflační tlaky ve střednědobém rámci.

Co se týče revize strategie měnové politiky ECB, dle zveřejněného dokumentu bude zahrnovat kvantitativní vyjádření cenové stability, soubor měnověpolitických nástrojů, hospodářskou a měnovou analýzu a komunikační postupy. „Součástí přezkumu budou rovněž další aspekty, jako je finanční stabilita, zaměstnanost a environmentální udržitelnost,“ stojí v oznámení.

„S tím, jak si naše ekonomiky procházejí hlubokými změnami, nastal čas na přezkum strategie s cílem zajistit, abychom náš mandát vykonávali v nejlepším zájmu Evropanů,“ uvedla k tématu Lagardeová.

Podle guvernérky bude přezkum hotov nejdříve v listopadu. Dle vyjádření ECB je limit nastaven na konec letošního roku. „Rada guvernérů se bude řídit dvěma zásadami: důkladnou analýzou a názorovou otevřeností. V tomto smyslu bude Eurosystém spolupracovat se všemi zainteresovanými stranami,“ uzavírá dokument.

Výstupem z dnešního zasedání je mírně slabší euro. Zároveň se potvrzuje náš výhled, kdy hlavním scénářem letošního roku bude stabilita evropských úrokových sazeb. To je v souladu s většinovou predikcí trhu.

Newsletter