Antifragilita českého pracovního trhu

Ve své poslední knize, nesoucí název Antifragilita, se Nassim Taleb věnuje, ano, antifragilitě. Cože to slovo znamená? Jedná se o vlastnost, která je přesným opakem fragility, křehkosti. Zatímco křehké věci s příchodem změn a otřesů chřadnou a uvadají, ty antifragilní díky nim rostou, zlepšují se, vydělávají. A právě touto vlastností se pyšní – v porovnání s jeho dalšími kolegy – český pracovní trh.

Konečně první

Studie OECD z minulého roku přinesla zajímavý závěr: Česká republika, respektive její pracovní trh, má nejvíce překvalifikovaných pracovníků z 22 vybraných států OECD. Bezmála 30 procent lidí má na svou pracovní pozici příliš vysokou kvalifikaci. Navíc patříme k trojici států – spolu s Německem a Rakouskem – s nejmenším podílem nedostatečně kvalifikovaných.

Překvalifikovanost s sebou přináší několik nepěkných jevů – snižuje například spokojenost v práci nebo investice do zaměstnanců –, ale i jeden veskrze pozitivní: antifragilitu.

Antifragilní pracanti

Překvalifikovaní pracovníci mohou totiž pružněji reagovat na růst nabídky náročnějších pracovních míst. Až se situace změní, máme u nás velké zástupy lidí – zhruba dvojnásobné oproti Francii nebo Polsku –, kteří jsou schopni pracovat na místě, kde je potřeba lepších schopností. Nouze o dostatečně kvalifikované pracovníky tak spíše nastane v zahraničí než v České republice. Změny tedy zvýhodní české pracanty. Učebnicové využití antifragility.

To, že máme třetinu překvalifikovaných pracovníků dnes, nutně neznamená, že bude tento poměr stejný i za pět nebo deset let. Překvalifikovanost je tak jakýmsi dlouhodobým bezpečnostním polštářem, za který ale na druhou stranu krátkodobě platíme, třeba onou nespokojeností na pracovním místě.

Zítřejší flexibilita

Překvalifikovanost tak nelze hodnotit jen z dnešního pohledu. Jako cokoliv jiného s sebou nese plusy a mínusy. Potíž je v tom, že její mínusy „čerpáme“ nyní, plusy až – podobně jako u většiny antifragilních jevů – v budoucnu. Tento časový nesoulad tak vede k místy až příliš kritickým pohledům na překvalifikovanost.

Newsletter