Apokalypsa jménem Trump? Proboha, neblázněte

Po bouřlivé a kontroverzní předvolební prezidentské kampani se vítězem stal pan Donald Trump. Prezidentská předvolební kampaň v roce 2016 byla nepochybně nejkonfliktnější za hodně dlouhou dobu a navíc kampaní, jejíž výsledky byly výjimečně nejisté.

Bez ohledu na prvotní reakci trhů si nemyslím, že by výsledek amerických prezidentských voleb měl z dlouhodobého hlediska na chování trhů významný vliv. Byla vypracována celá řada studií, z nichž vyplývá, že výsledek amerických prezidentských voleb má na výsledky trhů vliv pouze omezený a podle mého názoru to ani tentokrát nebude jiné. Kromě toho, dříve, než se pokusíme zhodnotit potenciální dopad výsledků na různá odvětví, je důležité zdůraznit, že výkonná moc prezidenta USA je pod značnou kontrolou. Exekutivní, legislativní a soudní moc jsou totiž ve Spojených státech odděleny. Všechny federální zákony musí před uvedením do života schválit Kongres. V důsledku toho platí, že i přes většinu Republikánů v Kongresu prosazení extrémních politických postupů by bylo, vzhledem k legislativní struktuře USA, těžké zavést do praxe. Je proto důležité, aby investoři i nadále věnovali pozornost hlavním ekonomickým ukazatelům společnosti a aby se nenechali zaskočit rámusem a nestabilitou, které podobné události vytvářejí.

 

 

Vzhledem k tomu, že trh vycházel z očekávání, že vítězem voleb se stane Clintonová, je pravděpodobné, že Trumpovo vítězství povede zpočátku k určitému rozkolísání trhů. Z fiskálního, monetárního, obchodního i legislativního hlediska je pan Trump vnímán jako člověk, který může vnést do politiky dosud bezprecedentní nejistotu. To by mohlo zpočátku vést k růstu cen zlata a státních dluhopisů, které budou pokládány za bezpečné uložení peněz a budou profitovat z toho, že se investoři budou snažit vyhnout rizikům. V případě velkých fiskálních stimulů, repatriací a protekcionismu by došlo k posílení dolaru zejména vůči mexickému pesu a čínskému juanu. Pan Trump se totiž opakovaně negativně vymezil vůči obchodním smlouvám s Mexikem a Čínou. Dalším hlavním bodem Trumpovy kampaně bylo drastické zpřísnění imigračních podmínek. Odvětví, kterých se tato protiimigrační opatření dotknou, jsou zejména ta s vysokým podílem nekvalifikované práce. Nejlepším příkladem je zemědělství (včetně rybářství a lesnictví), kde velkou část pracovní síly tvoří pracovníci bez pracovního povolení.

Co se týče cen akcií, tak po počátečním rozkolísání by v krátkodobém a střednědobém výhledu mohly v důsledku snižování firemních daní zamířit vzhůru (pokud bude tento předvolební slib realizován). Z hlediska jednotlivých odvětví stojí za zmínku zdravotnický sektor, kde by po poklesu v důsledku výroků paní Clintonové během předvolební kampaně mohlo dojít k počátečnímu nárůstu cen. Dlouhodobý vývoj bude záviset na tom, s jakými konkrétními plány přijde Trump ohledně zákona o dostupné zdravotní péči (Obamacare) a cen léků. Pozitivní vývoj by mohl být patrný také ve finančním sektoru, pokud ovšem Trump dodrží své sliby z kampaně zaměřené na snížení regulací.

 

 

Předvolební kampaň byla charakterizována obrovskými rozdíly v názorech na jednotlivé oblasti politiky. Přesto zde však byla jedna oblast, na níž se Clintonová s Trumpem shodli, a sice fiskální výdaje. Zatímco monetární politika se podle názorů celé řady odborníků již přiblížila svým limitům, existuje zde ještě jedna politická páka, a tou jsou fiskální stimuly, zejména výdaje na infrastrukturu. Po celá desetiletí byly investice do americké infrastruktury slabé. V důsledku toho je americká infrastruktura zastaralá a zcela nepochybně se stala brzdou růstu HDP. Kromě toho, v nedávné minulosti došlo k poklesu výdajů na obranu, ale další smysluplné škrty jsou s ohledem na současnou bezpečnostní situaci ve světě nepravděpodobné. Obecně platí, že republikáni výrazněji podporují výdaje na obranu, a proto není překvapivé, že se také Donald Trump vyslovil pro zvýšení výdajů na obranu. Jelikož se Trump i Clintonová na těchto oblastech shodnou, některé z nich již trh zohlednil, ale v obou oblastech existují značné investiční příležitosti.

Jelikož se trh v současné době trh vzpamatovává z rozrušení, které bylo způsobeno volbami, další na řadu přijde americký Federální rezervní systém a další zvýšení úrokových sazeb. Vzhledem k tomu, že inflace a mzdy pomalu ale jistě rostou, je velmi pravděpodobné, že prosincové vysoká sazba bude bránit jakýmkoliv velkým externím šokům a/nebo výrazné změně finanční situace. Prognóza na rok 2017 vypadá optimisticky – americká ekonomika zůstane v dobrém stavu a hospodářská situace by se měla postupně zlepšovat. Růst bude s největší pravděpodobností podporován silným trhem práce, vysokou spotřebou a pokračujícím oživením trhu s byty. Obecně existuje ve Spojených státech dostatek investičních příležitostí, ale nesmíme zapomínat, že se nacházíme v pokročilé fázi hospodářského cyklu a na makroúrovni jsou marže vysoké a ukazatele násobků nejsou nízké. V současném tržním prostředí je třeba zachovávat selektivní přístup.

Newsletter