Australský fintech rapidně roste. Meziročně +200 %

Zpráva společností EY a FinTech Australia uvádí, že australské odvětví fintech rapidně narůstá. Dokument odhaluje, že tyto firmy zažily průměrný roční růst o 200 % v porovnání s loňským rokem. Na co je dobré se u protinožců zaměřit?

Zpráva s názvem 2017 EY FinTech Australia Census, zveřejněná na summitu Collab/Collide v Melbourne, popisuje australský fintech ekosystém v posledních 12 měsících jako vzkvétající. Dnes je 37 % australské digitálně aktivní populace uživateli fintech společností. V roce 2015 to bylo pro srovnání pouhých 13 %. 

Census je již ve svém druhém roce působení. V době svého prvního zveřejnění (v roce 2016) byl první zprávou tohoto typu na světě. Doteď zůstává v Asii jedinou takovou zprávou.

Klíčové nálezy ve zprávě Census zahrnují:

  • Průměrný měsíční nárůst příjmu zavedených fintech společností vzrostl o 208 %, a to v období od června 2016 do června 2017. Celkem 24 % fintechů uvádí, že tržby vzrostly o více než 700 %.
  • Dohromady 54 % společností říká, že jejich prioritou pro následujících 12 měsíců je expandovat do zahraničí. V Census zprávě z roku 2016 to bylo 38 %.
  • Země, do kterých mají společnosti v plánu expandovat, jsou Velká Británie (49 %), Spojené státy americké (38 %), Nový Zéland (27 %), Hong Kong (22 %) a Kanada (22 %).
  • Na vrcholku žebříčku nejefektivnějších fintech iniciativ je vylepšování iniciativ pro výzkum a vývoj (87 %), kontrola vládně mandatorních sdílených dat (85 %), daňové úlevy z příjmů, redukování výplatních listin a dalších poplatků (83 %) a transparentnější přístup k nové platební platformě (82 %).
  • Bohužel došlo pouze k malému posunu, co se týče zastoupení žen ve fintech společnostech. Nárůst je pouze o dva procentní body, a to z 22 % z roku 2016 na 24 %.
  • Fintech společnosti mají stálé problémy se spoluprácí s bankami a dalšími finančními institucemi. Celkem 40 % z nich uvádí, že se jedná o externí překážku v jejich podnikání. V roce 2016 bylo procento téměř shodné (41 %).
     

Získávání zákazníků a růst je prioritou. Překážkou je pro fintechy ale to, že narůstá nedostatek talentů v oblasti obchodu a marketingu, rovněž i talentovaní inženýři zůstávají výzvou.

Předseda FinTech Australia, Simon Cant, řekl o národním fintech sektoru následující:

„Fakt, že toto odvětví zažilo ztrojnásobení průměrných příjmů, je silným znakem toho, že si fintech společnosti získávají zákazníky a vytváří si cesty mezi klienty tradičních finančních služeb. Navíc je úžasné vidět, že jsou fintech firmy dostatečně spokojené s pozicí na domácím trhu, tudíž více plánují mezinárodní expanze. A právě toto jsou znaky zdravého a vyzrálého odvětví.“

Během své řeči Cant také zdůraznil, že bylo zapotřebí spousta práce a reforem, obzvláště regulativních opatření, aby došlo k takové expanzi fintechu.

Místopředseda FinTech Australia a zakladatel Census Stuart Stoyan uvedl, že Census poskytl jasné a silné důkazy, které mohou pomoci FinTech Australia hájit svou taktiku a regulatorní změny.

„Z letošní Census zprávy je očividné, že poplatková reforma – specificky týkající se poskytování lepšího přístupu k iniciativám výzkumu a rozvoje, daňové úlevy z příjmů a povinné platformy sdílených finančních dat – je klíčovou taktickou prioritou fintech společností po celé zemi.“ Stoyan také dodal, že se bude FinTech Australia i nadále snažit zvyšovat zastoupení žen v tomto odvětví.

Meredith Angwin, poradkyně EY FinTech, řekla, že zpráva jasně reflektuje pokrok fintech sektoru za posledních 12 měsíců:

 „Census zpráva z roku 2016 ukazovala nástin sektoru, který ačkoli rostl, byl stále ještě v plenkách. Výsledky z letošního roku ale jasně potvrzují, že australský fintech sektor začal vyzrávat, neboť neustále narůstá počet zavedených firem, ale i těch, které plánují zahraniční expanzi. Během posledních dvou let bylo učiněno množství významných změn a rozhodnutí, ale je důležité říct, že spousta práce je ještě před námi, pokud má tento sektor dosáhnout svého plného potenciálu.“

Newsletter