Výzkumný pracovník a člen akademického sboru institutu CERGE-EI

Filip Matějka

Vystudoval fyziku na Univerzitě Karlově, poté získal doktorát z aplikované matematiky na Princetonské univerzitě v USA. Od roku 2010 působí jako výzkumný pracovník Národohospodářského ústavu AV ČR. Od roku 2011 je členem akademického sboru CERGE-EI, společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR. K ekonomii přešel na počátku doktorských studií na Princetonu. Věnuje se makroekonomii, ekonomické teorii, ekonomii informací a behaviorální ekonomii. V roce 2015 získal Startovací grant Evropské výzkumné rady. Je laureátem ceny NEURON pro mladé vědce a pravidelně publikuje v těch nejprestižnější mezinárodních ekonomických časopisem.

Seznam článků

Načítat příspěvky po

Newsletter