Analytik odboru vnějších ekonomických vztahů sekce měnové ČNB

Jan Hošek

Jan Hošek absolvoval Fakultu strojní ČVUT v Praze a poté 10 let pracoval jako konstruktér chemických a potravinářských zařízení. Do České národní banky nastoupil v roce 1995 v průběhu postgraduálního studia na CERGE-EI, které zakončil státními zkouškami. Od začátku svého působení v ČNB se věnuje analýzám inflace. Ke své práci často využívá ekonometrii a ekonometrické modely. V rámci odboru vnějších ekonomických vztahů sekce měnové se zabývá zejména vývojem na komoditních trzích s výstupy do zpráv o inflaci (situačních zpráv) a Globálního ekonomického výhledu.

Seznam článků

Načítat příspěvky po

čnBlog: Závislost Evropy na dovozu energetických surovin z Ruska v kontextu ruské invaze na Ukrajinu

V souvislosti s ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu jsou aktuálně diskutovány možné ekonomické dopady sankcí ze strany Evropské unie i případných odvetných sankcí ze strany Ruska. Jedním z nejdůležitějších aspektů je energetická situace a energetická bezpečnost evropských zemí.

čnBlog: Vývoj na evropském trhu se zemním plynem

Faktorů, které ovlivňují cenu zemního plynu, je celá řada a vlivem jejich souhry zaznamenaly ceny v Evropě a Asii koncem roku 2021 historická maxima, která byla překonána až s invazí ruských vojsk na Ukrajinu. Na základě tržních výhledů a související analýzy pak v příštích letech nelze očekávat rychlý pokles cen zemního plynu.

Jak úspěšné jsou předpovědi cen ropy?

Ceny ropy významně ovlivňují velké množství ekonomických veličin, a proto jsou důležitým vstupem mnoha ekonomických modelů.

Newsletter