Analytik odboru vnějších ekonomických vztahů sekce měnové ČNB

Jan Hošek

Jan Hošek absolvoval Fakultu strojní ČVUT v Praze a poté 10 let pracoval jako konstruktér chemických a potravinářských zařízení. Do České národní banky nastoupil v roce 1995 v průběhu postgraduálního studia na CERGE-EI, které zakončil státními zkouškami. Od začátku svého působení v ČNB se věnuje analýzám inflace. Ke své práci často využívá ekonometrii a ekonometrické modely. V rámci odboru vnějších ekonomických vztahů sekce měnové se zabývá zejména vývojem na komoditních trzích s výstupy do zpráv o inflaci (situačních zpráv) a Globálního ekonomického výhledu.

Seznam článků

Načítat příspěvky po

Newsletter