Ředitele sekce peněžní ČNB

Josef Ducháček

Josef Ducháček se narodil 10. června 1960 v Kroměříži. V letech 1979 - 1983 vystudoval finance na fakultě národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. V roce 1983 nastoupil do Jednoty Kroměříž na pozici vedoucího oddělení plánování a financování. Absolvoval povinnou jednoroční vojenskou službu. V letech 1986 - 1993 pracoval v ČNB, kde se mimo jiné podílel na formování základních nástrojů standardní centrální banky. V roce 1991 absolvoval stáž v Bank of Canada zaměřenou na peněžní trh a systémy řízení komerčních bank. V letech 1993 - 2008 pracoval v komerčních bankách a přednášel na několika vysokých školách předmět bankovnictví a kurzy finančního poradenství. Od roku 2009 je opět zaměstnán v ČNB, kde působil nejprve na pozici ředitele odboru obchodního a od roku 2012 na pozici náměstka sekce peněžní a platebního styku. V současné době je na pozici ředitele sekce peněžní, ve které komplexně odpovídá za oblast peněžního oběhu, emisi bankovek a mincí včetně činnosti poboček ČNB. Od roku 2016 zastupuje ČNB v Central Bank Counterfeit Deterrence Group. Příležitostně zastupuje oblast bankovnictví v certifikačních resp. recertifikačních komisích pro odhadce nemovitostí na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS. Mluví anglicky. Je ženatý.

Seznam článků

Načítat příspěvky po

Newsletter