Ředitel Odboru vnějších ekonomických vztahů v sekci měnové ČNB

Luboš Komárek

Luboš Komárek se narodil 11. dubna 1971. Vystudoval na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě, kde postupně získal titul bakaláře v oboru ekonomie (rok 1994), inženýra v oboru národohospodářství (1996) a PhD v oboru teoretická ekonomie (2001). Posléze zde byl habilitován a v roce 2016 byl prezidentem republiky jmenován profesorem pro obor ekonomie. Je rovněž absolventem University of Warwick ve Velké Británii v oboru ekonomie, Slezské univerzity v oboru marketing a management a MBA studia na Newport University. V ČNB je zaměstnán od září 1996 nejprve na pozici ekonoma (1996–99), poté poradce člena bankovní rady (2000–06) a od roku 2007 vedl referát měnových analýz a transmise měnové politiky v sekci měnové a statistiky. Od července 2009 je ředitelem Odboru vnějších ekonomických vztahů v sekci měnové. Luboš Komárek absolvoval řadu tuzemských a zahraničních seminářů, pracovní stáž v Evropské centrální bance, Bank of Finland a stipendijní pobyt v Evropské komisi. Je autorem mnoha odborných článků zejména z oblasti měnových kurzů, cen aktiv, analýzy peněz, finanční integrace a inflace, finanční stability, které pravidelně publikuje v domácích a zahraničních odborných časopisech. V oblasti měnové politiky a finanční stability pravidelně poskytuje technickou asistenci v řadě zahraničních centrálních bank. Přednáší na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě a Vysoké škole finanční a správní, a.s. v Praze. V minulosti též vyučoval na VŠE v Praze. V letech 2008–2010 byl prezidentem České společnosti ekonomické. Je ženatý a má dvě děti.

Seznam článků

Načítat příspěvky po

Newsletter