Ředitel Odboru vnějších ekonomických vztahů v sekci měnové ČNB

Luboš Komárek

Luboš Komárek se narodil 11. dubna 1971. Vystudoval na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě, kde postupně získal titul bakaláře v oboru ekonomie (rok 1994), inženýra v oboru národohospodářství (1996) a PhD v oboru teoretická ekonomie (2001). Posléze zde byl habilitován a v roce 2016 byl prezidentem republiky jmenován profesorem pro obor ekonomie. Je rovněž absolventem University of Warwick ve Velké Británii v oboru ekonomie, Slezské univerzity v oboru marketing a management a MBA studia na Newport University. V ČNB je zaměstnán od září 1996 nejprve na pozici ekonoma (1996–99), poté poradce člena bankovní rady (2000–06) a od roku 2007 vedl referát měnových analýz a transmise měnové politiky v sekci měnové a statistiky. Od července 2009 je ředitelem Odboru vnějších ekonomických vztahů v sekci měnové. Luboš Komárek absolvoval řadu tuzemských a zahraničních seminářů, pracovní stáž v Evropské centrální bance, Bank of Finland a stipendijní pobyt v Evropské komisi. Je autorem mnoha odborných článků zejména z oblasti měnových kurzů, cen aktiv, analýzy peněz, finanční integrace a inflace, finanční stability, které pravidelně publikuje v domácích a zahraničních odborných časopisech. V oblasti měnové politiky a finanční stability pravidelně poskytuje technickou asistenci v řadě zahraničních centrálních bank. Přednáší na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě a Vysoké škole finanční a správní, a.s. v Praze. V minulosti též vyučoval na VŠE v Praze. V letech 2008–2010 byl prezidentem České společnosti ekonomické. Je ženatý a má dvě děti.

Seznam článků

Načítat příspěvky po

Jak jsou ve světě regulovány hypotéky?

Trh nemovitostí zažíval dlouhodobý a zdálo se, že nekončící boom. V mnoha zemích se až do nečekaně...

Česká národní banka: „Nezlatá“ centrální banka moderního typu

Zlato hrálo významnou úlohu po staletí, vlastně až do postupného pádu tzv. zlatého standardu během...

Jak moc se zlatem zkrášlovala naše stoletá republika?

Československé zlaté zásoby vznikly v roce 1919 v době, kterou ekonomové nazývají dobou zlatého...

ČNB na čele pelotonu

Komplikujícím ukazatelem kondice světového hospodářství je stále nízká hladina úrokových sazeb. V...

Newsletter