Odbor dohledu obezřetnosti úvěrových institucí v ČNB

Luděk Palán

Luděk Palán vystudoval Ekonomickou fakultu VŠB – Technické univerzity v Ostravě. Od roku 1996 se věnuje oblasti řízení rizik a působil na různých odborných i manažerských pozicích v bankách (např. GE Money Bank, ČSOB, Sberbank) . V ČNB působí od roku 2015 v odboru dohledu obezřetnosti úvěrových institucí a zaměřuje se na SREP, ICAAP/ILAAP a strategické řízení rizik.

Seznam článků

Načítat příspěvky po

Newsletter