Ředitel realizace projektů společnosti BCV solutions

Marcel Poul

Marcel Poul je ředitel realizace projektů společnosti BCV solutions, Integrace enterprise softwaru; Identity managementu; Access managementu; vývoje a dodávky softwaru; CzechIdM; IT Security. Vede oddělení realizace projektů v BCV solutions, kde převážně dodávají řešení identity managementu a access managementu, ale i dalších nejen integračních software řešení jako třeba centrální management uživatelských certifikátů. Kromě managementu oddělení realizace se zabývá vývojem softwarové integrační platformy CzechIdM zejména stran analýzy potřeb zákazníků a funkční specifikace softwaru. V realizaci projektů se snaží implementovat prvky agilních metod řízení. Vystudoval IT security na Masarykově Univerzitě v Brně.

Seznam článků

Načítat příspěvky po

Únik dat: Jaké škody přináší narušení bezpečnosti dat?

Ochrana uživatelských údajů v souvislosti s přísnějšími zákony nabývá na důležitosti. Lidé...

Kyberbezpečnost: Nejdřív si udělejte pořádek v účtech

Představme si, že jsme opravdu pod útokem. Útočník kompromitoval účet našeho administrátora. Kam všude se teď může dostat? Dokážeme ho odstřihnout, aniž bychom zastavili běh firmy a způsobili provozní ztráty?

Newsletter