Vedoucí referátu koordinace finančního výzkumu v sekci finanční stability ČNB

Martin Hodula

Martin Hodula (narozen r. 1988 v Ostravě) získal doktorský titul v oboru ekonomická teorie na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. V České národní bance pracuje od roku 2018, od října 2019 působí jako vedoucí referátu koordinace finančního výzkumu v sekci finanční stability a zástupce ředitelky odboru výzkumu. Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje na problematiku finanční stability, konkrétně vyhodnocování dopadů nástrojů makroobezřetnostní politiky, regulace bankovního sektoru a vývoje nebankovního finančního zprostředkování. Za svůj výzkum obdržel v roce 2017 Cenu prof. Františka Vencovského a tentýž rok byl vyhlášen na třetím místě jako Mladý ekonom roku. Pravidelně publikuje v odborných časopisech a přednáší na vědeckých a odborných konferencích. Jeho výzkumný profil je k dispozici na webových stránkách ČNB.

Seznam článků

Načítat příspěvky po

Newsletter