Analytik v odboru měnové politiky a fiskálních analýz sekce měnové ČNB

Vojtěch Molnár

Vojtěch Molnár vystudoval s vyznamenáním ekonomii na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy se specializací Ekonomická teorie a modelování. V současnosti zde pokračuje v doktorském studiu, v němž se věnuje výzkumu v oblasti měnové politiky a podílí se na výuce kurzu monetární ekonomie. Během studií strávil semestr jako hostující student na pražském CERGE-EI a v rámci programu Erasmus+ studoval v Portugalsku. Na studentské pozici pak pracoval v oddělení Kapitálového a dluhového poradenství ve společnosti EY. Do České národní banky nastoupil v roce 2020 na pozici analytika v odboru měnové politiky a fiskálních analýz sekce měnové. Věnuje se zde oblastem měnověpolitické strategie a komunikace.

Seznam článků

Načítat příspěvky po

čnBlog: Bank of Japan a trnitá cesta k inflačnímu cíli

Tento článek popisuje japonský makroekonomický a měnověpolitický vývoj posledních desetiletí, poté blíže diskutuje možné důvody citelně nižší inflace ve srovnání se zbytkem světa a následně se věnuje aktuálním dilematům japonské měnové politiky.

čnBlog: Aktuální ukončování QE v centrálních bankách

V reakci na vypuknutí koronavirové pandemie řada centrálních bank zavedla či rozšířila programy nákupů aktiv, neboli kvantitativní uvolňování, ve snaze zmírnit ekonomické dopady pandemie. V současné době však většina centrálních bank čelí výrazné inflační vlně, postupně zpřísňuje svoji měnovou politiku a kvantitativní uvolňování omezuje.

čnBlog: Inflační očekávání

Inflační očekávání domácností, firem a finančních trhů podstatným způsobem ovlivňují jejich chování a rozhodování a tím i celkový ekonomický vývoj a výslednou skutečnou míru inflace. Do značné míry přitom mohou být očekávání sebenaplňující. Proto je pro centrální banky důležité inflační očekávání monitorovat a zároveň je svou činností a komunikací žádoucím způsobem formovat.

Banky a povinné minimální rezervy. Teorie a praxe

Článek diskutuje potenciální funkce povinných minimálních rezerv a popisuje praxi vybraných centrálních bank.

Digitální měny centrálních bank

Digitální měny centrálních bank jsou tématem, které se v posledních letech dostalo do popředí zájmu mnohých centrálních bank. Ve většině případů se jedná o teoretický výzkum či pilotní testování, objevil se však již i první případ praktické implementace.

Newsletter