Vedoucího referátu ekonomického výzkumu ČNB

Volha Audzei

Volha Audzei získala titul PhD (2017) v oboru teoretická ekonomie v institutu CERGE. V průběhu doktorského studia také studovala na University College London v Londýně. Do České národní banky nastoupila v roce 2015 do samostatného odboru výzkumu, kde se věnovala makroekonomickému modelování. Od roku 2016 pokračuje v působení v odboru ekonomického výzkumu sekce měnové jako koordinátorka výzkumu a expert v oblasti makroekonomie a měnové politiky. Od roku 2018 působí ve funkci vedoucího referátu ekonomického výzkumu. Ve své výzkumné činnosti se věnuje strukturálním modelům a makroekonomii.

Seznam článků

Načítat příspěvky po

Obchodní války bez vítězů

Poslední léta v mezinárodním obchodu byla poznamenána hrozbou zavedení obchodních cel mezi...

Newsletter