PRK Partners, odborník na informační a komunikační technologie, compliance, duševní vlastnictví, média a marketing a na právo obchodních vztahů a mezinárodního obchod

Zbyněk Loebl

Mgr. Ing. Zbyněk Loebl, LL.M. působí v advokátní kanceláři PRK Partners. Je odborníkem na právo internetu, konvergentních služeb, elektronických komunikací, elektronického obchodu, ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti a duševního vlastnictví.

Seznam článků

Načítat příspěvky po

Newsletter