Babiš míří do dějin, může se stát nejúspěšnějším ministrem financí

Vláda letos hospodaří velmi dobře, plnění rozpočtu opakovaně vykazuje historicky nejlepší výsledek. Ponechme nyní chvíli stranou diskusi nad tím, zda jde o efekt loňského a zatím i letošního nad očekávání solidního výkonu tuzemské ekonomiky, nebo zlepšeného výběru daní jako takového. Ať je to tak či onak, ministr financí Andrej Babiš má totiž příležitost zapsat se v každém případě do dějin. Bez přílišného přehánění.

Naposledy česká vláda dosáhla vyrovnaného hospodaření, a dokonce mírně přebytkového, v roce 1995, před 21 lety. Jediným ministrem financí, který v novodobých dějinách České republiky dokázal vytvářet přebytky (nebo alespoň nehospodařit schodkově) byl Ivan Kočárník. Babiš tak na něj v tomto smyslu může navázat, ovšem za zcela jiných celkových podmínek.

Slovenský list Sme: Babiš představuje pro Česko hrozbu

Česká republika už má svá transformační léta dávno za sebou. V plusu by se tak mohla ocitnout v době, kdy se vlády ve vyspělém světě souhrnně potýkají s dluhy a závazky, jimž se historicky mohou rovnat jen vzniklé bezprostřední následkem druhé světové války (viz Obrázek). Jinými slovy, vyspělý svět se dnes topí v dluzích v mnohem vyšší míře než v první polovině 90. let. O to výraznějším úspěchem by tedy Babišovo vyrovnané hospodaření mohlo být.

Obrázek: Široké ukazatele zadlužení a závazků zemí ekonomicky vyspělého světa dnes vykazují rekordní úrovně, srovnatelné jen s těmi z doby během a těsně po druhé světové válce (zdroj: OECD)

Vraťme se ale zpátky do reality. Babiš zřejmě nakonec sám neodolá, případně podlehne tlaku kolegů ministrů, a ke konci roku výdaje navýší natolik, že hospodaření skončí v deficitu řádově několik desítek miliard korun (i tak však schodek bude podle všeho výrazně nižší než rozpočtovaných 70 miliard). K podobnému navýšení – jež nemusí být nutné negativní, zvláště tehdy, míří-li výdaje na smysluplné investice – došlo ostatně i loni. Ještě v srpnu 2015 hospodařila vláda přebytkově, když plnění vykazovalo kladné saldo bezmála 19 miliard korun. V prosinci pak už ale bylo vše jinak. Rozpočet skončil v deficitu přes 62 miliard. Vláda přitom ke konci roku, nejvýrazněji právě v prosinci, realizovala objemné investiční výdaje, předně v operačním programu Doprava. Loni v prosinci, za jediný měsíc, tak realizovala více než čtvrtinu, konkrétně přes 27 procent, svých celoročních investičních výdajů.

EET se rozjíždí a Babiš opět navrhne nižší DPH na pivo

Realističtější tak je, že „v plusu“ budou tuzemské veřejné finance až příští rok. Ostatně i konzervativní Česká národní banka ve své aktuální prognóze počítá s mírně přebytkovým hospodařením české vlády v roce 2017. A to při alespoň částečném zohlednění politického cyklu, tj. při zohlednění výdajů motivovaných předvolebním uplácením voličstva. Zdá se tak, že ministr Babiš se do dějin nakonec tak jako tak zapíše. Pokud tedy dokáže napřesrok udržet výdaje státu na uzdě alespoň v elementární míře.

Babiš jako nejúspěšnější ministr financí – otázka se nezdá být zda, ale kdy. Už letos, nebo příští rok? A také – což je snad ještě podstatnější – vlastní zásluhou (tedy zlepšením samotného výběru daní), nebo souhrou šťastných okolností typu převzetí ministerské funkce v nejpříhodnější možnou dobu, na startu hospodářského cyklu?

Newsletter