Babiš může slavit. Ale co vlastně?

Na ministerstvu financí mohou slavit. Rozpočet se jim daří plnit nejlépe v historii ČR. Už pátý měsíc v řadě. Přebytek necelých 76 miliard korun je historicky nejvyšší za všechna období od ledna do července.

Kritici, kteří se ještě loni předháněli s tvrzením, že se ministerstvu daňový výběr nedaří, oněměli. Není se co divit, takto pěkná čísla jejich kritice přílišnou oporu neposkytují. Není se co divit ani tomu, že ministerstvo si hned přihřívá polívčičku. Meziroční navýšení inkasa DPH o 2,8 procenta zdůvodňuje primárně zavedením kontrolního hlášení a rozšiřováním mechanismu přenesení daňové povinnosti. Tato opatření cílí na neoprávněné nároky a nadměrné odpočty DPH. V případě inkasa daně z příjmů právnických osob, které meziročně stouplo o 12,7 procenta, vidí ministerstvo opět svůj zásah, konkrétně kontrolní akce prováděné Finanční správou se zaměřením na převodní ceny. Aktuálně je jejich výsledkem doměřená daň ve výši 0,8 miliardy korun. Přitom uvedený meziroční nárůst ve výši 12,7 odpovídá v absolutním vyjádření 7,1 miliardy korun. Drtivou většinu zvýšeného inkasa daně z příjmů fyzických osob, 6,3 miliardy, tak má svědomí evidentně něco jiného než kontrolní akce. Ministerstvo samo jmenuje pokračující ekonomický růst.

Nejvyšší nárůst ze všech druhů inkas vykazuje inkaso daně z nabytí nemovitých věcí. Meziročně v červenci rostlo o 17,1 procenta. Za tímto růstem ovšem ministerstvo nejmenuje žádný svůj zásah, nepřihřívá si polívčičku. Citelný nárůst zdůvodňuje faktory, jež nemá ve své moci, konkrétně opět ekonomickým růstem a nízkými úrokovými sazbami, které skrze výhodné sazby hypoték stimulují nemovitostní trh.

 

 

Jestliže ovšem sedmnáctiprocentní nárůst inkasa daně z nabytí nemovitých věcí zdůvodňuje ministerstvo faktory, jež nemá ve své moci, kde hledat jistotu, že procentuálně nižší nárůsty inkasa DPH a daně z příjmů právnických osob jsou významně příznivě ovlivněny zásahy ministerstva? Co když jsou – podobně jak růst inkasa daně z nabytí nemovitých věcí – taktéž výsledkem hospodářského růstu, příp. nízkých úrokových sazeb? Je možné, že rekordní plnění rozpočtu je z významné části výsledkem práce ministerstva v posledních dvou a půl letech, ale není to jisté.

Abychom získali jistotu, je třeba provést zevrubnější analýzu, která bude vycházet z delší časové řady. Jinak lze totiž aktuální čísla snadno shodit ze stolu tím, že procentuální nárůst inkasa u DPH je pořád nižší, než byl vzestup ekonomiky loni i letos v prvním kvartále, že doměřená daň z příjmu právnických osob je nakonec vlastně jen zhruba desetinovým zlomkem jejího celkového navýšení a že inkaso daně z nabytí nemovitých věcí roste třeba v porovnání s inkasem DPH šestkrát rychleji navzdory tomu, že ministerstvo žádnou svoji zásadní zásluhu na zvýšení tohoto inkasa deklarovat nemůže (jinak by ji jistě deklarovalo).

Na ministerstvu tedy mohou slavit, ale zatím jenom nejlepší rozpočtové plnění, nikoli svoji vlastní zásadní zásluhu na něm ve smyslu zlepšení daňového výběru.

Vyšlo v E15

 

Newsletter