Banky a rok 2018? Nepřeberné množství nových nařízení

Neustále všude kolem sebe slyšíme, že regulace a technologie jsou hlavními hybateli změn v bankovnictví. Toto pravidlo platí, ale může odvádět pozornost od něčeho ještě důležitějšího. I v roce 2018 reformy regulatorních předpisů a technologické inovace nadále měnily tvář evropského bankovnictví.

PSD2 a API se propojují, aby klientské údaje ve vlastnictví bank byly více mobilní a přístupné. Stále větší objem našich ekonomických vztahů probíhá prostřednictvím digitálních kanálů a díky tomu se vytváří více a více cenných dat. Banky, které nechtějí zůstat mimo hru, musí uzpůsobit své obchodní modely tak, aby byly zaměřené právě na tato data.

Digitalizace je rozhodující

Prudká digitalizace služeb změnila v posledních desetiletích celou řadu odvětví včetně těch bankovních, které jsou stále častěji integrovány do platforem třetích stran. To ale znamená, že banky riskují ztrátu kontroly a viditelnosti klientských údajů a vztahů. Digitalizace tak nyní začíná přímo ovlivňovat samotné bankovní instituce, což podporuje i aktuální legislativní změny.  V platnost letos vstoupila druhá směrnice EU o platebních službách (PSD2) a regulační orgány podporují konkurenci finančně technologických společností. To primárně oslabuje tradiční kontrolu bank nad informacemi o účtech a transakcích a současně to umožňuje vstup do odvětví novým hráčům, kteří se zabývají například správou portfolia nebo půjčkami.

Cena osobních údajů

Evropské nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) například nejen uvádí, jak mohou firmy údaje zákazníků uchovávat a používat, ale také spotřebitelům umožňuje zpeněžit svá digitální aktiva díky novému právu udělit nebo zamezit přístup k historii jejich osobních údajů. Ačkoli digitalizace služeb v řadě sektorů a oblastí vytvořila obrovské množství dat, banky nejsou připraveny na takovou příležitost. Jen málo z nich má procesy a infrastrukturu pro efektivní získávání, ukládání a analýzu údajů o transakcích a je zde skutečné riziko dalšího snižování marží s tím, jak přidaná hodnota bank bude pro koncové klienty stále méně zřetelná.

Adaptace je nezbytná

V jednom sektoru za druhým dochází v reakci na digitální revoluci k adaptaci přístupů založených na platformách. Modely jsou různé, ale jejich klíčovou charakteristikou je schopnost kombinovat zdroje a vztahy k využití dat pro budoucí rozvoj služeb. Například v rozpočtové aplikaci, mohou banky nabídnout skutečně hodnotné informace, za které je klient odmění věrností a platbami za provedené transakce. K tomu však banky musí nejen změnit pohled na správu údajů, jejich shromažďování a své analytické schopnosti, ale také vytvářet nové vztahy a hodnotové nabídky.

Banky už dlouho vědí, že efektivní řízení dat je klíčem ke snižování nákladů a provozní efektivitě pomocí větší automatizace. Ta navíc poskytuje i lepší obranu proti hrozbám kyberbezpečnosti a dalším finančním zločinům. Datové trhy v dnešní digitální ekonomice, prostřednictvím kombinovaného vlivu inovací jako je blockchain, cloud computing a umělá inteligence, představují daleko zásadnější posun. Proto je rok 2018 zásadní pro transformaci bankovních strategií týkajících se řízení dat, provozních infrastruktur a obchodních modelů.

Autorem textu je Christopher Truce, vedoucí oddělení Fintech, Saxo Bank

Newsletter