Banky se nachází ve stavu permanentní krize

Nad světovým bankovním sektorem se vznáší černý mrak. Vyjma toho, že bankovní instituce trpí prostředím minimálních, případně i záporných, úrokových sazeb, jejich reputaci navíc kazí několik „hříšníků“, kteří čelí poměrně pestré paletě obvinění z ne zrovna košér praktik. Nelze se tedy ani divit výsledku studie, kterou provedla společnost Brunswick Group. Podle ní je světová veřejnost přesvědčena, že se banky nachází ve stavu permanentní krize.

Průzkum byl proveden v dubnu a v září letošního roku, a to jak v USA, tak v Británii, Francii a Německu. Ve všech regionech se ukázalo, že respondenti tamním bankám věří opravdu málo. Jen ve Spojených státech je 74 % ze všech dotazovaných přesvšdčeno, že v americkém bankovním sektoru během příštích pěti let vypukne další finanční krize.

„Výsledky ukazují, že se banky nachází ve stavu permanentní krize,“ přepisuje sever CNBC slova studie. „Situaci nijak nemění ani fakt, že v rámci bankovního sektoru došlo na poměrně výrazné osekání závazků, navýšení kapitálových polštářů a celkovému snížení rizikové expozice.“

Hlavním cílem průzkumu bylo jasně identifikovat sentiment pocitů, týkajících se aktuální kondice bank, a to jak z hlediska jejich hospodářské kondice, tak i vzhledem k prostředí vysoce regulovaného sektoru. Pravdou je, že aktuální období jakýmkoliv pozitivům vůbec nenahrává. Jak by taky mohlo, když vezmeme v potaz situaci německé Deutsche Bank, která čelí nejedné pokutě z podezřelých praktik, přičemž ta nejvyšší od amerického ministerstva spravedlnosti činí 14 miliard dolarů. Do toho samozřejmě vstupuje i kauza Wells Fargo, která čelí žalobě o 2,6 miliardy dolarů, které její klienti požadují za zakládání falešných účtů zaměstnanci společnosti.

Na základě toho se nelze divit, že naprostá většina dotázaných subjektů chce mnohem větší regulaci bankovního sektoru, než tomu bylo doposud. Jsou dokonce ochotni podpořit takové politiky či strany, kteří by rizika bank legislativně osekali. Jen ve Spojených státech požaduje přísnější dohled celkem 73 % respondentů, což je v rámci všech sledovaných regionů to nejnižší (!) číslo. Banky by rovněž měly být mnohem menší. V USA by velikosti bankovních domů osekalo celkem 63 % z dotazovaných.

„Banky jsou nedílnou součástí systému,“ zní slova studie. „Proto by měly klientům, investorů, politikům i regulátorům dokázat, že jsou odpovědné za své konání. A právě to by mělo jít v ruku v ruce s ekonomickými potřebami jednotlivců, ale rovněž celé ekonomiky. V dohledné době je tak hlavním cílem dostat banky z již zmiňovaného stavu neustálé krize.“

Malou úlevou pro sledovaný sektor, alespoň pro ten americký, může být fakt, že se v žebříčku důvěry společnosti Gallup nenachází až na posledním místě. Mnohem hůře je na tom oblast médií a samotný Kongres.

Respondenti téhož průzkumu měli rovněž vybrat tři věci, které by současný stav bank napravily. Na prvním místě se v tomto směru umístila eliminace rizikového chování, dále pak prevence ilegálních aktivit a omezení odměňování vedoucích pracovníků.

Jak vyléčit banky? %
Eliminace rizik 64
Prevence ilegál. aktivit 41
Omezení odměn managementu 41
Navýšení rezerv 40
Lepší zabezpečení dat 45
Zátěžové testy 18
Omezení velikosti 24

Newsletter