Behaviorální finance: Hladový trader je nebezpečný trader

Finanční a investiční společnosti by měly dbát na to, aby jejich klíčoví zaměstnanci nedávali přednost práci před obědem. Britská studie z oboru behaviorálních financí naznačuje, že obchodníci, kteří mají hlad, mají také tendenci uzavírat rizikovější obchody. Jinými slovy, čím větší hlad, tím vyšší ochota riskovat.

V roce 1979 představili Daniel Kahneman a Amos Tversky svou slavnou prospektovou teorii, ve které ukázali, že s averzí k riziku to není tak jednoduché, jak se ekonomové dosud domnívali. Správně tušili, že lidé jsou averzní k riziku na ziskové části své užitkové funkce. Avšak když se dostanou do oblasti ztrát, stávají se podle behaviorálních ekonomů naopak riziko vyhledávajícími.

Výsledky nedávné studie Britské psychologické společnosti (British Psychological Society) ovšem naznačují, že když mají lidé hlad, chovají se podobně, jako kdyby se ocitli v oné ztrátové oblasti. Podle autorů studie jde o jakýsi zvířecí instinkt, který na nerovnováhu v organismu reaguje vyšší „dravostí“. Rozhodování hladového tradera tak může připomínat chování hladového vlka, který zuřivě pronásleduje svou kořist.

Účastníci experimentu volili mezi dvojicemi „investičních“ možností; jedna z nich pak vždy měla velmi vysokou výnosnost, ale i vyšší riziko. Před rozhodnutím dostali také najíst; ovšem někteří 14 hodin předtím, jiní zase hodinu předtím a další se rozhodovali hned po jídle.

 

 

Výsledky studie ukázaly, že averze k riziku je na svých nejvyšších hodnotách bezprostředně po jídle; najedení „obchodníci“ měli tendenci volit bezpečnější možnosti a rozhodovat se pomalu. Naopak hladoví účastníci častěji volili rizikovější možnosti, navíc se dokázali rozhodnout rychleji.

„Když jsem před několika lety pracoval ve velkém hedgeovém fondu, vždycky jsem se divil, proč mají kuchyňku tak dobře zásobenou chipsy, sušenkami, limonádami a dalším občerstvením. V mé další práci zase šéf firmy trval na každodenním společném obědě, a to přesně v poledne,“ citoval server CNBC Nicholase Colase, hlavního stratéga newyorské ConvergEx Group.

Ať už o tom věděli, nebo ne, oba manažeři fondů svým důrazem na vydatnou výživu přispívali k lepšímu řízení finančních rizik. „Hladoví obchodníci jsou zkrátka nebezpečnými obchodníky,“ dodal Colas.

 

Newsletter