Behaviorální finance: Jak se investoři (ne)učí ze svých chyb

V behaviorální ekonomii je na člověka obvykle nahlíženo tak, jakoby byl ke svým omylům zcela slepý. Jinými slovy, behaviorální předsudky, kterými je konstantně ovlivňován, ho nutí opakovat stále ty samé chyby. Tři teoretici behaviorálních financí se však rozhodli podívat se na člověka jako na „bayesovského agenta“ a zjistit, zda a jak se investoři učí ze svých chyb.

Maximilian Koestner, Steffen Meyer, a Andreas Hackethal sledovali chování téměř 20 tisíc individuálních německých investorů v průběhu 7 let. Po analýze rozsáhlého data-setu zjistili, z jakých chyb se investoři v průběhu času poučili, a z jakých naopak nikoliv.

Nedostatečná diverzifikace: NE

Na nedostatečnou diverzifikaci portfolií mnoha investorů upozorňují teoretici behaviorálních financí snad jako na nejčastější provinění. A z německých dat vyplynulo, že investoři se z tohoto hříchu nedokáží vyvarovat ani po mnohaletých zkušenostech.

Co za tím stojí? Podle autorů studie je možným viníkem nedostatečné diverzifikace sociální interakce. Investoři se ostatním rádi chlubí s tím, že vydělali balík pomocí tzv. strategie stock picking (avšak s tím, že prodělali balík, už méně). Ta je založena na aktivním vyhledávání jednotlivých akcií, jež se zdají být podhodnocené, čímž se snaží překonat průměrnou výkonnost trhu.

Šíření pozitivních zpráv tedy podporuje aktivní investiční chování, které je jednak náročnější na schopnosti správce portfolia, vyznačuje se vyšším objemem obchodování a rovněž je spojeno s nižší diverzifikací. Opakem aktivního investování je pasivní investování, které se snaží dosáhnout podobné výkonnosti jako reprezentativní index trhu.

Přehnané sebevědomí: ANO

Řada behaviorálních experimentů detekovala u lidí tzv. overconfidence bias, který označuje lidskou tendenci nadhodnocovat své vlastní schopnosti, znalosti či intuici. A nejinak jsou na tom podle behaviorálních financí také investoři.

Studie však odhalila, že v tomto ohledu se investoři v průběhu času stávají střízlivějšími. Na datech o německých investorech rozeznali autoři trend výrazného snižování objemu obchodování, ke kterému u individuálních investorů dochází v průběhu času. Podle autorů je tato žádoucí změna rovněž hlavním důvodem, proč se výnosnost portfolií jednotlivých investorů s přibývajícími zkušenostmi zvyšuje.

Dispoziční efekt: NE

Lidé se rádi chlubí úspěchy, avšak neradi přiznávají chybu. A investoři rádi realizují své zisky, avšak zdráhají se realizovat své ztráty. Tomu se v behaviorálních financích říká dispoziční efekt, kvůli kterému mají investoři tendenci prodávat akcie, jejichž hodnota roste, a naopak držet ty, jejichž hodnota klesá. Podle výsledků německé studie síla dispozičního efektu s přibývajícími zkušenostmi nijak výrazně neklesá.

Newsletter