Berňák žádal detaily o svatební hostině i po těch, kteří měli hostinu doma

Finanční úřad pro Olomoucký kraj zvolil metodu „kobercového náletu“ a na základě údajů z matrik rozeslal výzvy o poskytnutí údajů o svatební hostině novomanželům, kteří měli svatební obřad na adrese určité restaurace, a také novomanželům, kteří měli svatební obřad v konkrétní den i v obřadní síni obecního nebo městského úřadu. Odborníci se jednoznačně shodují, že šlo o nezákonný postup.

Jak však zjistil server Podnikatel.cz, výzva o poskytnutí údajů o svatební hostině došla i novomanželům, kteří svatební hostinu měli doma. Žádnou svatební hostinu si tak neobjednávali a ani neplatili. Výzva mi také přišla. Hostinu jsme měli čistě v kruhu rodinném, tudíž jsme žádnou restauraci ani nepotřebovali a vše si chystali sami. Tak jsem úřadu napsala, jak to vlastně probíhalo. Že bylo na obřadu tolik a tolik lidí, jídlo jsme si kupovali sami a hostina (tedy spíš odpolední raut) byla doma, uvedla serveru Podnikatel.cz čtenářka, které výzva také přišla a která se nepřála být jmenována.

Důvodem, že výzvy došly i novomanželům s domácí hostinou, je fakt, že finanční úřad totiž oslovil zhruba 10 matričních úřadů v obcích v blízkém okolí restauračního zařízení daňového subjektu, u něhož vznikly pochybnosti o dodržování zákona o evidenci tržeb, aby mu poskytly informace o všech novomanželích, kteří se brali v určité dny.

Co se týče postupu finančního úřadu, odborníci se shodují, že byl protiprávní. Pokud úřadu oslovil paušálně všechny, kteří měli ve vybraném období svatbu, pak jde ze strany úřadu o jednoznačné pochybení. Správce daně nemůže oslovit každého, kdo by mohl být ve vytyčeném období v restauraci, tento způsob by pak mohl poskytovat právo na oslovení všech osob, protože bez ohledu na svatbu či v opačném případě oslova narozenin či výročí apod. by mohl oslovit každého. Správce daně takovou pravomoc nemá, soudy opakovaně rozhodly, že nemohou nadmíru a nedůvodně zneužívat svého postavení, vysvětlil právník Jiří Matzner.

Takový precedens je velmi nebezpečný. Z finanční správy by se mohla stát nejmocnější instituce ve státě. Již dnes jsme svědky, kdy tato instituce chce v podstatě řídit stát, určovat fungování obchodních vztahů, prostě ovládat hospodářskou činnost. Tomu je zapotřebí zabránit za každou cenu, protože dříve nebo později by to vedlo k hospodářskému kolapsu, doplnil advokát Jiří Vaníček.

Newsletter