Běžný účet se po třech měsících vrátil do plusu

Běžný účet platební bilance skončil v říjnu v přebytku, po třech měsících schodků. Za celý letošní rok se však nachází v zřetelně aktivních hodnotách, když vykazuje přebytek necelých 52 miliard korun. Loni přebytek činil za stejné období „pouze“ 25,6 miliardy korun, tedy o více než polovinu méně. Do dovozu byl přitom za říjen zahrnut pronájem stíhaček Jas-Gripen v objemu takřka deset miliard korun.

Běžný účet platební bilance, který je souhrnem všech ekonomických transakcí české ekonomiky se zahraničím, v říjnu vykázal přebytek 3,12 miliardy korun. V září deficit přitom vykázal schodek 0,16 miliardy korun. V záporu končil také v červenci a srpnu.

Pozitivní je, že aktivního salda bylo dosaženo i navzdory tlumícímu se efektu přílivu peněz z eurofondů. Převody z rozpočtu EU vykázaly v říjnu aktivní saldo jen ve výši 0,1 miliardy korun. Tato položka v posledních měsících postupně klesá, například v červnu se pohybovala kolem 50 miliard korun.

Současný stav platební bilance je ale stále jednou z klíčových doložek toho, že oživení české ekonomiky se opírá o solidní základy. Kromě oslabené koruny, která nahrává vývozcům, se na příznivém stavu podepisují také levnější ceny ropy a pohonných hmot, které zlevňují dovoz.

Newsletter