Běžný účet skončil loni v přebytku 26 miliard korun

Běžný účet platební bilance podle revidovaných dat skončil v roce 2014 v přebytku lehce přesahujícím 26 miliard korun. V roce 2013 skončil běžný účet ve schodku téměř 22 miliard korun.

V roce 2014 byl patrný markantní nárůst aktivity zahraničního obchodu, oproti roku 2013 citelně vzrostl objem zejména vyváženého, ale také dováženého zboží. Tento vývoj odráží ekonomické oživení v zemích eurozóny, patrné zejména v prvním pololetí roku 2014, a také zrcadlí vliv slabší koruny. Slabší měna povzbudila zejména tuzemský export, a přispěla tak k přebytku běžného účtu platební bilance.

Loňská čísla lze tedy jednoznačně hodnotit příznivě. Roční úhrn běžného účtu se po většinu loňského roku dařilo držet na vyrovnané, případně mírně kladné, úrovni. Po roce 2013, pro nějž byla charakteristická poměrně výrazná pasivní salda ročního úhrnu, jde o příznivý vývoj, který potvrzuje oživování tuzemské ekonomiky. 

Newsletter