Běžný účet zůstává i po zveřejnění prosincových čísel „v plusu“

Běžný účet platební bilance skončil v prosinci ve schodku 3,8 miliardy korun. Bilance zboží a služeb vykázala přebytek ve výši necelé miliardy korun, což je z celoroční perspektivy bezkonkurečně nejnižší hodnota. V porovnání s listopadem i říjnem klesl objem jak vyváženého, tak dováženého zboží. Meziročně však obě položky byly výše.

Běžný účet platební bilance vykázal v prosinci pasivní saldo, podobně jako v listopadu. Kumulovaná hodnota salda běžného účtu za celý letošní rok však zůstala kladná, čítající přes 12,7 miliardy korun.

Objem vývozů v porovnání s listopadem, a zvláště se zářím i říjnem, letos rekordními měsíci, opadl. Vývoz zboží dosáhl objemu necelých 229 miliard korun. Objem dovozu přesáhl 225 miliard korun.

V porovnání s říjnem, resp. listopadem došlo ke snížení objemu vyplácených dividend z přímých zahraničních investic, z 14,8, resp. 19,5 na 5,9 miliardy korun, což se stále negativně promítá do celkového prosincového schodku běžného účtu.

I tak lze prosincová čísla hodnotit příznivě. Roční úhrn běžného účtu se po většinu loňského roku dařilo držet na vyrovnané, případně mírně kladné, úrovni, a prosincová čísla tento trend potvrdila. Po roce 2013, pro nějž byla charakteristická poměrně výrazná pasivní salda ročního úhrnu, jde o příznivý vývoj, který potvrzuje oživování tuzemské ekonomiky. 

Newsletter