Americká výnosová křivky se napřímila. Dolar zpevnil pod 1,0900 za euro. Koruna se obchoduje pod 25,25 za euro a pod 23,20 za dolar.

Bidenovy Spojené státy. Čistší a zdravější?

Zdroj: Depositphotos

Joe Biden už byl prohlášený vítězem amerických prezidentských voleb. Ačkoliv Donald Trump jeho vítězství stále zpochybňuje, je již možné věnovat plnou pozornost předpokládanému vývoji trhů. Analytici Fidelity International diskutují o důsledcích vítězství demokratů na oblast energetiky, veřejný sektor, zdravotnictví i farmaceutický průmysl.

Energie: Dobré zprávy pro čisté energetické společnosti, špatné pro fosilní paliva

Vzhledem k Bidenovým předchozím tvrzením bude mít jeho vítězství negativní dopad na průmysl fosilních paliv, ale bude pozitivní pro čistou energii. Biden uvedl, že se USA zaváže k plnění Pařížské dohody o klimatu (Paris Climate Deal), podpoří daňové úlevy u obnovitelných zdrojů a uvolní 2 biliony dolarů na plány týkající se zelené energie a infrastruktury.  Zároveň chce zpřísnit opatření ohledně těžební činnosti v rámci USA, přímý zákaz je ale nepravděpodobný, a mohl by také omezit některé daňové úlevy ropného a plynárenského průmyslu. Biden chce dále podpořit dohodu s Íránem, která by mohla přinést 1,5 milionu barelů íránské ropné produkce denně, což by mělo vyvíjet tlak na pokles cen ropy. Udržitelnost není pro americké investory tak velké téma jako pro evropské, přesto stále je dostatečně významné na to, aby náklady na kapitál ropných a plynárenských společností rostly.

Veřejné zdroje: Obchod jako obvykle

Veřejné služby budou fungovat běžným způsobem. Volby nemají na americké veřejné služby velký vliv, protože fungování tohoto průmyslu (stejně jako povolený výnos kapitálu i schvalování kapitálových investic) je na úrovni států určováno lokálními komisemi, které mají veřejné služby na starosti a případné změny v sazbách korporátních daní z příjmu mohou být vykázány jako daňové výdaje na účtech zákazníků. S vítězstvím demokratů očekává Fidelity International větší rozšíření daňových dobropisů z obnovitelných zdrojů, což dále podpoří přechod na zelenou energii. Hlavními příjemci by byly firmy jako je NextEra Energy podporující využívání obnovitelných zdrojů v Severní Americe. Většina společností v USA již cíleně přechází na obnovitelné zdroje, ale v některých státech jsou stále společnosti, které upouštějí od uhlí a fosilních paliv velmi pomalu, jako například PPL Corp. v Kentucky, a ty by mohly být znevýhodněné pomalejším růstem.

Řízení zdravotní péče, nemocnice a dodavatelský řetězec léčiv: Klíčové je složení Senátu

Riziko rozkolu se s demokratickou většinou v Senátu zvyšuje, takže jeho konečné složení by mohlo ovlivnit sentiment v sektoru. Rozdělený Kongres nebo jen lehká většina znamená větší chaos a méně extrémní výsledky. Významná většina by naopak mohla vést k nedostatečné výkonnosti, zejména u exponovaných firem poskytujících zaměstnavatelská pojištění a u ziskových farmaceutických firem, protože je čím dál pravděpodobnější, že o cenách léků se bude přímo vyjednávat v rámci zvyšování důvěry v Medicare. Biden si klade za cíl posílit Affordable Care Act (ACA) – neboli zákon o cenově dostupné péči –  prostřednictvím federálních dotací, nastavením nižšího věku pro nárok na Medicare z 65 na 60 let a zavedením možnosti využít státní agenturu poskytující zdravotní pojištění. Tím by se zvýšilo pokrytí nepojištěných osob, kterých je přibližně okolo 30 milionů. Klíčovou otázkou ale je, zda výhody více pojištěných životů vyrovnají možný negativní vliv na společnosti, kterým se v rámci Medicare/Medicaid sníží příjmy. Biden by tuto hrozbu mohl vyřešit přijetím legislativní úpravy u Nejvyššího soudu.  To je ve větší míře promítnuto v cenách akcií a dopad na sektor je minimální, neboť je nastaven proti bezprostřednějším rizikům pandemie COVID-19 a recese.

Biotechnologie a farmaceutika: Zaměří se na ceny léčiv

Ceny léčiv zůstávají v centru politické pozornosti, neboť jejich reforma je podporována z obou stran, a nadto čím dál víc Američanů má problém léky hradit z vlastní kapsy. Vítězství Bidena, kdy by republikáni měli převahu v Senátu, nepovede k velkým změnám oproti současné situaci, jelikož dosažení dohody mezi demokraty a republikány bude u této legislativy nesmírně náročné. Demokraté jsou pro sektor horším výsledkem. Bidenova kampaň byla zaměřena na velké změny ve zdravotnictví v USA a jeho vláda by mohla potenciálně docílit významných změn v systému. Mohla by dokonce podpořit radikálnější změny, než jaké byly uváděny v kampani.

Zdravotnické přístroje: V rámci odvětví nejméně ovlivněny

Ačkoliv má vítězství demokratů lehce negativní vliv pro sektor lékařského vybavení, tento průmysl vypadá méně ovlivněný než americké zdravotnictví obecně. Vyšší daně jsou pro toto odvětví negativní a pravděpodobně způsobí ztrátu výnosů, ale mohly by podpořit použití volné hotovosti, neboť daně v hotovosti byly už v minulosti menší zátěží pro tuto skupinu, jakkoliv je obtížné je kvantifikovat.

Rozšíření pokrytí zdravotní péče snížením věku vstupu do Medicare a vytvoření vládní agentury zdravotního pojištění by mělo být pro průmysl celkově pozitivní, protože bude pojištěno více lidí. Je zde ale riziko, že hospodaření nemocnic bude výzvou kvůli větší směsici v Medicare/Medicaid, což by se mohlo promítnout do tlaku na ceny.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter