Euro po zhoršení německé podnikatelské nálady oslabilo zpět k dnešní otevírací ceně 1,1770 EURUSD. Od té se kurz opětovně odrazil do mírného zisku, zapůsobil i pokles 10letého výnosu amerického TIPS na historické minimum pod -1,12 %. Měny regionu drží ztráty, jediná koruna je smazala na úroveň otevírací ceny kolem 25,65 za euro.

BIS varuje: V ČR můžou vzniknout uzavřené a nepřátelské komunity

Česko ohrožují stejné migrační a na migraci navazující hrozby jako Francii, Belgii či Německo. Riziko jejich naplnění je však zatím nižší než v západoevropských zemích, kde žije velké množství cizinců a kam směřuje velká část uprchlíků. V dnes zveřejněné výroční zprávě to uvedla Bezpečnostní informační služba (BIS).

Česko by se podle zpravodajců mohlo potýkat s problémy později po integraci velkého množství lidí z kulturně odlišného prostředí po celé Evropě. Mohly by vznikat uzavřené a nepřátelské komunity.

Zpravodajci potvrdili, že Česko pro uprchlíky patří k méně významným tranzitním a cílovým zemím. Nejzávažnější migrační hrozby tak bezprostředně nesouvisejí se současnou krizí a množstvím běženců putujících do Evropy. Podle zpravodajců by se země mohla potýkat s problémy, které vyplývají z toho, že není možné organizovaně integrovat velké množství cizinců z kulturně odlišného prostředí do evropské společnosti. Pak by mohly vznikat uzavřené komunity. Tyto komunity mohou podle zpravodajců vytvářet ideové či logistické zázemí pro kriminální aktivity.

 

 

Na českém území loni podle zpravodajců nepůsobila žádná mezinárodní převaděčská síť organizující tranzit uprchlíků. Europol sice identifikoval zločinecké struktury, které zajišťovaly přesuny migrantů mezi vybranými evropskými zeměmi, v Česku však byli zjištěni v zásadě jen jednotlivci nebo malé kriminální skupiny, které v omezeném rozsahu nabízely uprchlíkům dopravu a služby. „Rozhodující část migrantů byla do cílových zemí dopravena buď hromadnou dopravou často organizovanou jednotlivými státy, nebo individuálně svými příbuznými, blízkými osobami, popřípadě soukromými osobami, které si z poskytování služeb migrantům udělaly výhodný obchod,“ napsali zpravodajci do výroční zprávy.

Problémem podle BIS bylo zneužívání strachu z cizinců, což vyvolávalo neklid a obavy ve společnosti. „V atmosféře nejistoty, zda jsou ostatní státy schopny vypořádat se s problémy migrace, se profilovaly extremistické a populistické politické subjekty, radikalizovalo se politické prostředí a rostla popularita extremistických stran,“ informovala BIS.

BIS: V ČR loni nejvýznamněji působili špioni z Ruska a Číny
V Česku loni nejvýznamněji působily zpravodajské služby Ruska a Číny. Čínské zájmy se soustředily na rozšiřování vlivu v české politice a ekonomice. Rusko loni vedlo hlavně informační válku související s ukrajinskou a syrskou krizí, zpravodajci také vyvíjeli úsilí dostat se k dotacím prostřednictvím nastrčených osob.
BIS: Z ČR loni vycestovalo sedm lidí k teroristům do Sýrie
Z Česka loni odcestovalo sedm lidí do Sýrie se záměrem připojit se k teroristickým organizacím, jako je tzv. Islámský stát (IS). Tito lidé byli z islámského světa a v tuzemsku pobývali krátkodobě. Jejich návrat do EU by představoval vážnou bezpečnostní hrozbu kvůli možné účasti na teroristických útocích.
BIS: Extremisté loni neznamenali hrozbu pro demokracii v Česku
Bezpečnostní informační služba (BIS) loni nezaznamenala aktivity extremistů, které by znamenaly konkrétní hrozbu a bezprostřední ohrožení demokratických základů země. Extremisté se snažili oslovit širší veřejnost a získat její podporu. Závažnějším a novým jevem je schopnost extremistů přehlížet v některých případech vzájemné neshody, osobní a ideologické rozdíly a začít kooperovat.

 

Newsletter