BlackRock: Proč 2015 není 2000

Americký technologický sektor si v poslední době prochází poměrně zajímavým růstem. Nejlépe to dokazuje vývoj indexu Nasdaq, kterému se podařilo dosáhnout svých 15letých maxim. V souvislosti s tím vzniká napříč investičním publikem otázka, zda se nenacházíme na prahu druhého „roku 2000“.

Na tento otazník se v rámci svého sloupku na webu společnosti BlackRock pokusil odpovědět její hlavní investiční stratég, Russ Koesterich. Hlavní důvody, proč rok 2015 není rok 200, jsou dle stratéga tři.

Valuace technologického sektoru

Úroveň predikovaného ukazatele P/E se momentálně na 19,5násobku zisku na akcii, což je pouze o 5 % více než v případě zbytku širšího trhu. Ani v meziročním srovnání nejde o nijak výrazný odskok směrem nahoru. V porovnání s rokem 2000, kdy se valuace technologického sektoru pohybovala na více jak 72násobku zisku na akcii, je současná situace doslova zanedbatelná.

Zároveň je potřeba se podívat na jednotlivé výsledky společností. V rámci reportování hospodářských výsledků za první čtvrtletí letošního roku, vykázaly ty největší firmy, jako je například IBM či Facebook, mnohem horší čísla než analytici původně očekávali.

Velikost technologického sektoru v porovnání se zbytkem trhu

Technologický segment taktéž nedrží v  porovnání se zbytkem trhu nikterak výraznější podíl. V roce 2000 dosahoval podíl technologií na celkovém počtu akcií zhruba 30 %, dnes je to „pouze“ 20 %. Sice i tak má tento sektor v rámci indexu S&P 500 největší váhu, v porovnání s rokem 2000 je však několikanásobně menší.

Potenciál sektoru

Technologické společnosti mají výhodu také ve stabilitě vlastních rozvah, ve kterých stále drží výrazný podíl volných zdrojů. Ty pak čerpají především ke spokojenosti vlastních akcionářů, tedy v rámci navyšování dividend a zpětných odkupů vlastních akcií. Potenciál sektoru pak taktéž spočívá v tom, že dokáže profitovat z vyšších kapitálových výdajů v ostatních segmentech americké ekonomiky.

Newsletter