Dolar zůstává pod výprodejním tlakem. Oslabuje v dolarovém indexu i proti procyklickým měnám. Vůči euru se obchoduje nad 1,1880 EURUSD. Měny regionu těží ze slabšího dolaru a z lepšího tržního sentimentu. Koruna se obchoduje na 25,45 za euro.

Blahobyt Čechů: V září na třetině Němců a pětině Američanů

Češi si pohledem Roklen indexu blahobytu v září mírně polepšili v relativním srovnání s Němci. Česká životní úroveň oproti té americké optikou indexu vytrvalé klesá již od letošního února a v září se zastavila na úrovni slabě pod pětinou té americké. V porovnání českého a slovenského blahobytu přetrvává rostoucí dotahování Slováků na Čechy. Náskok už klesl pod polovinu oproti zhruba dvěma třetinám v srpnu.

Oproti srpnovému vydání Roklen indexu blahobytu rostla úroveň blahobytu ve třech ze čtyřech indexem sledovaných zemích. Jedinou zemí, kde úroveň blahobytu klesla, je Německo. To je i jedním z důvodů, proč se Česku podařilo snížit propastnou mezeru – byť jen o půl procentního bodu. Aktuální úroveň českého blahobytu oproti německému je očima indexu 32,95 procenta.

Podobně jako úroveň českého blahobytu rostla úroveň i na Slovensku a ve Spojených státech. Především americká úroveň blahobytu, která je už teď z českého pohledu nedostižná, se ještě více vzdaluje na aktuálních 19,78 procenta české úrovně vůči té americké.

Největší meziměsíční změnu zaznamenal český blahobyt vůči slovenskému. Změna o téměř 18 procentních bodů ze srpnových 165 % na 147 % odhadovaných v září ukazuje, že úroveň slovenského blahobytu roste výrazně rychleji než ta česká.

V cenovém rozdělení spotřebních košů přetrvává zásadní rozdíl mezi cenou pohonných hmot ve Spojených státech a v evropských zemích. V USA řidič platí v přepočtu na koruny méně než polovinu toho, co platí za litr benzínu řidič v Německu. Na druhé straně musí Američan počítat například s mnohonásobně vyšší cenou za internetové připojení. V porovnání s Německem je to cena dvojnásobná, v porovnání s českým trhem dokonce více než trojnásobná. Rozdílná cena přitom odráží různou kupní sílu obyvatelstva. Ve všech srovnávaných zemích platí, že za internet zákazník platí řádově 1 % z průměrné disponibilní mzdy.

Podobný trend nevyrovnanosti cen v České republice a ve Spojených státech je možné pozorovat i v oblasti bydlení. Není překvapením, že například v New Yorku je pronájem podobné nemovitosti řádově tři a půl krát dražší než v Praze. Co ale vidět na první pohled není, je že americké nemovisti jsou výrazně dražší i v porovnání k průměrných místním platům. Zatímco v New Yorku platí nájemce za jednopokojový byt přibližně tři čtvrtiny svého příjmu, v Praze se cena podobného bytu pohybuje pouze kolem poloviny průměrného měsíčního platu obyvatele Prahy.

Míra blahobytu České republiky v porovnání s jednotlivými státy – září 2016

Slovensko

147,43 %

Německo

32,95 %

USA

19,78 %

 

Míra blahobytu České republiky v porovnání s jednotlivými státy – srpen 2016

Slovensko

165,25 %

Německo

32,36 %

USA

21,38 %

 

O Roklen indexu blahobytu

Roklen index blahobytu byl sestaven skupinou Roklen za účelem porovnání životních nákladů ve vybraných zemích na základě zjednodušeného koše zboží a služeb. Tento koš byl inspirován šesti nejvíce vyhledávanými položkami za účelem porovnání cen ze statistického portálu www.humuch.com.

Výstupem indexu je procentní vyjádření blahobytu v České republice vzhledem k porovnávaným zemím (Německo, USA, Slovensko). Index tudíž vyjadřuje, kolik si toho může občan České republiky dovolit za svůj měsíční disponibilní příjem po zdanění vzhledem k občanům srovnávaných zemí. Základem pro srovnání se stala velikost reprezentativního koše, který lze pořídit za průměrnou měsíční disponibilní mzdu po zdanění.

Reprezentativní koš je složen z následujících položek: měsíční nájemné za jednopokojový byt v centru města, měsíční platba za internet, 1 litr benzínu, 1 kg banánů, 1 porce cappuccina v restauraci a cena za 6 km jízdy taxislužbou. Váhy měsíčního nájemného a měsíční platby za internet byly vypočteny v procentním vyjádření k měsíčnímu příjmu. Váhy zbylých položek byly určeny na základě přepočtených vah spotřebního koše pro výpočet indexu spotřebitelských cen Českého statistického úřadu platné od roku 2012.

Ceny jednotlivých položek reprezentativního koše jsou zprůměrované ceny pro tři největší města porovnávaných zemí. V případě Slovenské republiky se jedná pouze o data ze dvou největších měst – Bratislava a Košice.

Data pro tento reprezentativní koš jakožto i pro průměrnou měsíční disponibilní mzdu byla čerpána z mezinárodního statistického webu www.numbeo.com. Data jsou pro účely indexu aktualizována jednou měsíčně.

Newsletter