Bleskově s Miroslavem Singerem: Nejsem ministr financí a nehodlám takto přemýšlet

Zdroj: Generali, Miroslav Singer

Ekonomika se nadechuje, utahování měnové politiky se dotkne primárně poptávky po nemovitostech. Se současným stavem veřejných financí nemám problém, volby evidentně přinesou situaci, ve které bude třeba deficit zmenšit, řekl bývalý guvernér České národní banky a současný hlavní ekonom Generali CEE Miroslav Singer. Co je podle něj největší chybou demokratického politika? I to se dozvíte z bleskových odpovědí. 

Jak byste zhodnotil současný stav veřejných financí v České republice? Odpovídá situaci, kterou jsme si museli projít?

Nemám žádný problém s jejich stávajícím stavem. Zadluženost vůči HDP je někde na úrovni roku 2013, to není problém. Problém je ale současný nastoupený trend vývoje.

Se schodky ve státním rozpočtu v nižších stovkách miliard korun se počítá i po roce 2022. Je pokračující zadlužení namístě? Jak byste jako ministr financí v nadcházejícím volebním období postupoval?

Nejsem ministr financí a nehodlám takto přemýšlet. Nicméně evidentně nám volby přinesou situaci, ve které bude třeba deficit zmenšit a na neblahý trend reagovat. V roli voličů pak rozhodneme, zda se ta změna odehraje spíše v oblasti škrtů ve výdajích, které po pandemii beztak dávají smysl, nebo navyšováním příjmů, tedy daní.

Po minulé krizi se jako zásadní ukázalo načasování fiskálních politik. Máte pocit, že jsme se z minulé krize poučili, nebo hrozí opakování podobné chyby jako po roce 2008?

To určitě ne, tentokrát fiskál přece reagoval masivní v pandemii oprávněnou expanzí.

Vláda představila Národní plán obnovy. Někteří kritizují, že je nekoncepční. Jak se na něj díváte Vy?

Skepticky jako na každý podobný plán představovaný navíc necelého půlroku před volbami.

V jakém stavu začíná česká ekonomika svůj návrat k růstu? Například situace na trhu práce připomíná tu z poloviny roku 2019. Můžeme v blízké době očekávat zlepšení?

Zcela evidentně se ekonomika nadechuje, firemní sektor hledá zaměstnance a investuje, spotřebitelé navyšují útraty.

Zrychlující inflace v České republice vytváří prostor pro utahování měnové politiky. Jaké hlavní dopady spojené s utažením můžeme očekávat? Jaký vliv bude mít na běžného spotřebitele?

Utahování měnové politiky zdraží úvěry, to se může dotknout primárně poptávky po nemovitostech, trochu i aut.

V jakém časovém horizontu můžeme očekávat návrat české ekonomiky na předpandemickou úroveň? Co vidíte jako hlavní rizika?

Hlavním rizikem je, jsou, určitě další vlna, vlny, pandemie. Přesto čekám, že příští rok dosáhne tvorba přidané hodnoty (HDP) u nás té předpandemické úrovně.

V říjnu nás čekají volby do Poslanecké sněmovny. Co očekáváte od předvolební kampaně? Jak se podepíše do politiky vlády?

Nejsem politolog ani politik. Volební kampaň příliš nesleduji. Asi v nich bude adresována i ekonomika a rozpočet. Zásadní ale je pamatovat si, že není větší chyby demokratického politika než plnění předvolebních slibů.

Co očekáváte od samotných voleb, a především pak od směřování ČR v ekonomických otázkách s novou vládou?

Nevím, pandemie končí, volební výsledky předvídat neumím.

Miroslav Singer po ukončení studia na Vysoké škole ekonomické (obor matematické metody v ekonomii v Praze), pokračoval na doktorandském studiu University of Pittsburgh, kde v roce 1995 obhájil svou disertaci a získal titul Ph.D. Během let 1991-1995 pracoval jako výzkumník a přednášející, později jako zástupce ředitele pro výzkum v Národohospodářském ústavu AV ČR a v Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy. Od roku 1995 zastával významné manažerské posty ve finanční a průmyslové skupině Expandia, kde byl také v letech 2000 a 2001 ředitelem společnosti Expandia Holding. V roce 2001 nastoupil jako ředitel do společnosti PricewaterhouseCoopers ČR a setrval v ní až do roku 2005. V letech 2005 až 2010 byl členem bankovní rady a viceguvernérem České národní banky. Od roku 2010 do 2016 působil jako guvernér České národní banky. V lednu 2017 byl jmenován do funkce ředitele institucionálních vztahů a hlavního ekonoma Generali CEE Holding. Od ledna 2018 je rovněž členem výkonného výboru. Působí také jako předseda dozorčí rady Generali České pojišťovny a Generali Poisťovňa na Slovensku. Vedle toho je také místopředseda dozorčí rady MONETA Money Bank. Přednáší na Vysoké škole ekonomické. Miroslav Singer získal mnoho prestižních ocenění, mezi něž například patří „Guvernér centrální banky v Evropě“ pro rok 2014.

Otázky připravil ekonomický tým skupiny Roklen, psaný rozhovor zpracoval Jan Berka.

Newsletter