Boháči platí za vládu. Jak dlouho by vydržel Petr Kellner?

Představte si situaci, kdy se boháči rozhodli ulevit vládě a začali za ni platit její denní výdaje. Jak dlouho by vydrželi? Kolik dní by jejich čisté bohatství bylo schopno pokrýt?

Odpověď na tyto otázky přinesla agentura Bloomberg, která vybrala 49 světových zemí s rozdílnými politickými režimy, vládními výdaji i boháči. V rámci toho pak porovnala čisté bohatství těch vůbec nejbohatších jedinců (k prosinci 2017) s denními náklady tamní vlády. A výsledek? Nejméně dnů, a to 4, by byli schopni pokrýt ti nejbohatší z Číny, Japonska a Polska. Naopak nejvíce, celkem 441 dnů, by pokryl nejbohatší občan Kypru. V případě České republiky a jejího nejbohatšího občana – Petra Kellnera – dosahuje výsledek celkem 50 dnů.

Jak již bylo řečeno, index, ze kterého agentura Bloomberg vychází, porovnává čisté jmění nejbohatšího občana daného státu s vládními výdaji v přepočtu na den (odhad celkových výdajů vládních institucí pro rok 2018 vydělený 365 dny). Takže čistě teoreticky, pokud by vládě došly peníze a hrozil by její „shutdown“, aktiva boháče by byla převedena do likvidní podoby a věnována na pokrytí veškerých vládních výdajů. Index agentury následně měří, jak dlouho by bylo možné udržet vládu a její instituce v nepřetržitém chodu.

Vůbec nejdelšího počtu dní bylo dosaženo v případě Kypru, kde je nejbohatším člověkem John Fredriksen (původem z Norska), jehož společnost Seadrill patří k největším přepravcům ropy na světě. S odhadem kyperských denních vládních výdajů o velikosti 23,6 milionu dolarů a ve spojení s malým počtem obyvatel, a tedy nižšími výdaji na sociální systém a zabezpečení, tamním daňovým systémem a ekonomikou zaměřenou na turismus a služby, by desetimiliardové bohatství (v USD) Fredriksena pokrylo zhruba 441 dní.

Na opačné straně pak stojí například Čína, kde by její nejbohatší obyvatel – zakladatel firmy Alibaba Group a 16. nejbohatší člověk světa Jack Ma – dokázal s bohatstvím o velikosti 45,5 miliardy dolarů pokrýt fungování vlády s odhadem výdajů na 11,2 mld. USD po dobu 4 dní. V případě USA by nejbohatší občan, který je zároveň nejbohatším člověkem na světě – ano, jde o šéfa Amazonu Jeffa Bezose – dokázal díky svému jmění v hodnotě 99 miliard dolarů podržet vládu (odhad výdajů na 19,6 mld. USD) celkem 5 dní.

Zaměříme-li se na Českou republiku, první příčka nejbohatšího člověka patří podnikateli a většinovému vlastníkovi společnosti PPF Petrovi Kellnerovi. Podle agentury Bloomberg dosahuje jeho bohatství 13,1 miliardy dolarů, díky čemuž by při výdajích vlády v odhadované výši 261 mil. USD dokázal její fungování zabezpečit po dobu 50 dnů.

Takto představený koncept „záchrany“ vlády největšími boháči je, jak upozorňuje sama agentura, nadnesený. Na druhou stranu, podle autorů celkem dobře naznačuje, že by velká většina západních vlád nedokázala ani za podpory těch nejbohatších fungovat moc dlouho.

Celkový výčet jednotlivých zemí a počtu dní možného fungování za podpory nejbohatších občanů zobrazuje následující tabulka.

 

Newsletter