Bohatí bohatnou a bohatnout budou

I když světový ekonomický růst zpomaluje, počet milionářů a miliardářů stále narůstá. A co je ještě lepší, než být bohatý? Být bohatý Američan, odpovídá nová studie Boston Consulting Group (BCG). Mezi bohatými Američany totiž najdete ty největší boháče světa, přičemž právě zde roste podíl nejbohatších na celkovém bohatství zdaleka nejrychleji.

Podle údajů BCG vlastní aktiva v hodnotě více než 1 milion dolarů na celém světě zhruba 18 milionů domácností. Tyto domácnosti přitom představují pouze 1 % světové populace, avšak kontrolují 45 % světového bohatství v hodnotě 166,5 bilionu dolarů. Nejvíce je to pak v USA, a to 63 %, přičemž tento podíl by se měl do roku 2021 zvýšit na 70 %. Naopak relativně vysoká rovnost panuje v Japonsku, kde nejbohatší procento vlastní méně než 25 % národního bohatství.

Velbloud dromedárem: Bohatí bohatnou a chudí… také!

Celosvětově BCG odhaduje, že do roku 2011 by procento nejbohatších domácností mělo kontrolovat 50 % světového bohatství. Následující graf ukazuje, jakým tempem by se v dalších čtyřech letech mělo zvyšovat bohatství jednotlivých majetkových tříd. Zatímco u nemilionářských domácností odhaduje BCG celosvětově růst nižší než 4 % (v USA pak 2 %), nejrychleji by se mělo rozšiřovat bohatství domácností vlastnících majetek v hodnotě 20 až 100 milionů dolarů, a to tempem vyšším než 10 % (v USA vyšším než 9 %).

Jak být úspěšný a bohatý? Tři návyky, které byste si měli osvojit

S tím, jak jsou milionáři a miliardáři stále bohatší a bohatší, také globálně roste nerovnost. Nejrychlejším tempem se rozdíly mezi bohatými a chudými zvyšují v USA, kde se podíl příjmů 1 % nejbohatších za posledních 35 let více než zdvojnásobil. V desetiletích po druhé světové válce byl přitom tento trend opačný, k čemuž přispělo i výrazně progresivní zdanění. To se však změnilo v 80. letech, kdy někdejší republikánský prezident Ronald Reagan daňovou zátěž bohatých výrazně snížil. Došlo také k oslabení vlivu odborů a k rozvoji akciových trhů, což bohatým umožnilo bohatnout rychleji.

V USA žije zhruba 40 % světových milionářů a miliardářů. V současné době zde najdeme kolem 7 milionů lidí, kteří vlastní majetek v hodnotě více než 1 milion dolarů a podle BCG jich do roku 2021 bude téměř 10,5 milionu. Každý rok by tak v USA mělo přibýt 670 tisíc milionářů. Druhý nejvyšší počet milionářů má Čína, kde jich žije kolem 2,1 milionu.

Zpět ke Kuznetsovi: Kapitalismus vs. nerovnost

Newsletter