Bohatí bohatnou a celkový majetek Američanů stoupá na nová historická maxima

Bohatství Američanů se v prvním čtvrtletí znovu dostalo na nová maxima. To je zapříčiněno jak rekordní nárůstem amerického akciového trhu, tak i růstem nemovitostního trhu. Podle údajů Fedu vzrostlo v období mezi lednem a březnem čisté jmění amerických domácností, neziskových organizací, hodnoty domů, akcií a dalších aktiv zhruba o 2 %, tedy 1,5 bilionu amerických dolarů na bezmála 81,8 bilionu dolarů. Údaje nejsou očištěné o inflaci a růst populace.

Ekonomové doufají, že zlepšení bilancí domácností může pomoci stimulovat ekonomiku, která díky nezvykle kruté zimě prošla mírným poklesem růstu. Nedávné zprávy z obchodu a trhu z bydlením vedly k pochybám o tom, jak moc je pravděpodobné, že se americká ekonomika vrátí zpět ke svému nedávnému růstu.

Podle Michaela Feroliho, ekonoma společnosti JP Morgan Chase, nárůst nemovitostního trhu společně s rostoucími akciovými trhy již nestimulují ekonomiku tak jak tomu bylo dříve. Z velké části je toto způsobeno tím, že mnoho ze zisků směřuje k bohatým Američanům, kteří mají sklon k úsporám. Ve skutečnosti, takzvaný efekt bohatství, tedy míra s jakou rostoucí bohatství vede se spotřebě růstu, je zhruba z poloviny tak silná, než tomu bylo během předchozích hospodářských expanzích.

Další z faktorů amerického bohatství, který reflektuje mírnější růst ekonomiky, je fakt, že podíl disponibilního důchodu z čistého jmění USA zůstává mírně pod úrovněmi z roku 2006. Po 30% nárůstu indexu Standard & Poor’s 500 v loňském roce si v prvním čtvrtletí index připsal zhruba 1 %. Co se týče realitního trhu, ten posiloval v minulém čtvrtletí podstatně výrazněji. Hodnota akcií a podílových fondů ve vlastnictví domácností vzrostla o 361 miliard dolarů, zatímco hodnota rezidenčních nemovitostí se zvýšila o 751 miliard dolarů. Podle Feroliho může tento poslední skok v hodnotě realitních podniků „zvýšit efekt bohatství“.

Je však nutno si uvědomit, že pro mnoho Američanů je bydlení nejdůležitějším finančním aktivem. V momentě zvýšení cen nemovitostí hodnota domovů vlastněných Američany vzrůstá, což usnadňuje jejich prodej, případně refinancování dluhů, přístup k úvěrům a výdaje. Míra vlastního kapitálu jako podíl hodnoty nemovitostí a podniků se v prvním čtvrtletí zvýšila o 53,6 % z předchozích 51,6 % ve čtvrtém čtvrtletí, post-recesního maxima.

Dalším pozitivním signálem nedávného reportu je fakt, že se Američané cítí mnohem komfortněji v oblasti úvěrů. Celková hodnota úvěrů domácností vzrostla ve srovnání s 0,2% tempem ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku o 2 % v prvním čtvrtletí. Hypoteční dluh se snížil o 0,9 % po 0,7% poklesu v minulém čtvrtletí. Jiné typy spotřebitelských úvěrů, včetně studentských půjček, rostly 6,6% tempem, což je o poznání výše než ve čtvrtém čtvrtletí, ve kterém tempo nárůstu činilo 5,3 %. 

Po letech živoření zapříčiněného vysokou zadlužeností převzatou z dob hospodářského boomu nyní Američané zjišťují, že se jejich dluhová zatíženost uvolňuje. Celková zadluženost amerických domácností se rovnala 108 % disponibilního příjmu v prvním čtvrtletí, což je podstatně níže než v roce 2007, kdy dluhová zátěž dosahovala svých maxim, tedy zhruba 135 %.

Více zvládnutelné zadlužení, společně s rostoucí úrovní vlastního kapitálu v domácnostech, by v době, kdy je stále vysoká nezaměstnanost a mzdy teprve začínají stoupat po letech v depresi, mohlo podnítit americké domácnosti k větším úvěrům a výdajům, což by mohlo vést k většímu hospodářskému růstu. 

Newsletter