Koruna se pohybuje do strany, drží se v rozmezí 24,31 až 24,36 EURCZK. Index S&P 500 včera zavřel pod hranicí 4000 USD.

Bohemia Energy se nedopustila ničeho nezákonného. Otázkou je, kde vezme finance na vyrovnání závazků

Zdroj: Depositphotos

Bohemia Energy se nedopustila ničeho nezákonného, když agresivně zvedla ceny. Mohu z vlastní zkušenosti říci, že stanovit přesné procento objemu portfolia, které bys měl mít koupeno, je pěkně složitý matematický problém. Proto bych ji neobviňoval z toho, že neměla pro své klienty plně nakoupenou komoditu, řekl v dalším vydání rozhovoru o „perfektní energetické bouři“ specialista na trh energií finanční skupiny Roklen Dušan Vaškovic. Proč podle něj trh nezklamal, ale stát ano? Přečtěte si rozhovor.

Minulý týden přišel o licenci na prodej energií největší tuzemský alternativní dodavatel firma Bohemia Energy. Jak se na celou situaci díváš jako bývalý manager jedné z podobných firem?

Za prvé se musím přiznat, že jsem nesmírně rád, že jsem unikl stresům vyplývajícím ze současné situace a nemusím řešit problémy, kterým se určitě nevyhnula žádná dodavatelská firma na trhu. Problémy mohou být velké, jako v případě Bohemia Energy, nebo menší, ale jsou všude, o tom jsem přesvědčen. Za druhé, je třeba se podívat na situaci s chladnou hlavou. Co se vlastně stalo? Ceny na krátkodobém trhu s plynem a elektřinou vzrostly nebývalou mírou a obchodníci přenesli tento náklad na koncového spotřebitele. V případě Bohemia Energy to bylo velmi rychlé a velmi razantní. V tisku se propaguje názor, že dodavatelé neměli pro klienty nakoupenou elektřinu s dostatečným předstihem. Toto se prezentuje jako podnikatelské pochybení a hazard. Byla by to pravda, kdyby se dodavatelé zavázali držet pro klienta fixní cenu na přesně stanovené období, takzvaný fixní kontrakt. Skutečnost je však velmi odlišná. Smlouvy s fixní cenou na přesně stanovené období dostávají pouze velkoodběratelé a drobní klienti, kteří o takový produkt požádají. Valná většina dodavatelských smluv pro retail je zastřešena tzv. smlouvou na dobu neurčitou, kdy se odběratel vzdává práva na pevně stanovenou cenu, a odevzdává se tak do rukou dobrého nebo špatného odhadu svého dodavatele. Před zneužitím je klient chráněn právem okamžitého bezplatného odstoupení od smlouvy v případě jakékoliv změny této pohyblivé ceny. Neznám detaily, ale jsem přesvědčen, že valná většina retailových smluv Bohemia Energy byla právě smlouvami na dobu neurčitou. Bohemia Energy se proto nedopustila ničeho nezákonného, když agresivně zvedla ceny.

Říkáš, že se Bohemia Energy nedopustila ničeho nezákonného. Dopustila se vůbec něčeho, za co by se dala kritizovat?

Nebudu se zde zabývat etickým a právním pohledem na věc, ale pouze její obchodní stránkou. Je zde samozřejmě do očí bijící rychlost a razance, s jakou přikročila k těmto krokům. To nesvědčí o úplně ideálním zvládnutí situace. Jak už jsem předestřel dříve, jádro problému spočívá v technikáliích spojených s cenovým mechanismem smlouvy na dobu neurčitou. Ve finanční hantýrce se takovému produktu říká „floater“. Jako obchodník a dodavatel máte v tomto případě určitý komfort a zároveň určitou nejistotu při nákupu komodity a cenotvorbě. Zjednodušeně řečeno, víte, že když se ceny vydají směrem vzhůru, máte možnost cenu klientovi zvednout. Na druhou stranu, když se ceny pohybují směrem dolů, konkurence vás dříve či později donutí cenu klientovi snížit. Vzhledem k tomu, že nikdo z nás nevíme dopředu, kterým směrem se ceny vydají, musíme počítat s pravděpodobnostmi určitých scénářů a v žádném případě nemůže mít pro klienta pořízeno sto procent jeho předpokládaného odběru. Mohu ti z vlastní zkušenosti říci, že stanovit přesné procento objemu portfolia, které bys měl mít koupeno, je pěkně složitý matematický problém. Potýkáš se zejména s nedostatkem historických dat, na kterých bys své výpočty mohl založit. Proto bych Bohemia Energy neobviňoval z toho, že neměla pro své klienty plně nakoupenou komoditu. Dá se dokonce říci, že pokud by Bohemia Energy měla nakoupeno sto procent, jednalo by se o opačný druh spekulace, než o kterém se teď bavíme. Pokud měli zajištěny nízké desítky procent, je to také špatně. Víc se k tomu asi nedá říci.

Jak vidíš budoucnost Bohemia Energy?

Vedení se vzdalo licencí na obchodování plynu a elektřiny na mateřské a všech dceřiných firmách s výjimkou firmy Amper market a.s. Tato firma se zaměřuje na dodávky firemní klientele. Vzhledem k tomu, co prohlásil v tisku minulý týden majitel firmy p. Písařík, skupina není ve finančních problémech a je připravena honorovat veškeré své závazky. Otázka zní, kde vezme finance na vyrovnání svých závazků? Zde se trochu pouštím na tenký led, ale stačí nám pouhá kalkulačka na to, abychom si spočetli, že pokud měla Bohemia Energy zajištěny i nízké desítky procent z retailového portfolia, cena těchto zajišťovacích kontraktů má dnes na burzovním trhu hodnotu v miliardách korun. Zajišťovací kontrakty jsou finančně velmi likvidní a jejich vlastník dostane vyplacenu jejich tržní hodnotu lidově řečeno „na dřevo“, kdykoliv potřebuje. Bohemia Energy poslala odevzdáním licence obtížné retailové klienty ke konkurenci a nechala si vyplatit hodnotu zajišťovacích kontraktů. V její pokladně tak přistály částky, které může použít na uspokojení klientů s fixní cenou. Společnost rozpustí tu část firmy, která se zabývala obsluhou drobné klientely, a sníží si tak náklady. Z televizní obrazovky zmizí Pavel Liška oblečený jako kosmonaut a značka „BE“ zanikne. Jestli tato krkolomná firemní veletoč skončí s kladným finančním výsledkem, se dovíme asi za nějakou dobu. To je moje teorie.

Na první pohled to vypadá, že na všechno doplatil drobný klient a trh zklamal v tom ohledu, že chudým vzal a bohatým dal…

Opravdu jenom na první pohled. Trh nezklamal. Naopak zafungoval naprosto bezchybně, když vydal včas signál o nedostatku komodit a umožnil tak systému se adaptovat. Země, které takový trh nemají (Čína), zažívají fyzický nedostatek ve formě blackoutů. Co nezafungovalo, je ochrana drobného spotřebitele, tedy stát. I nejkapitalističtější země v Evropě, Velká Británie, má něco jako maximální cenu elektřiny, kterou dodavatel může klientovi účtovat. Je s podivem, jak je možné, že podobný institut nebyl zaveden v ČR. Jako občan ČR bych se proto rád zeptal našich politiků, co s tímto problémem hodlají udělat.

Dušan Vaškovic (Twitter: @Dusa_Vaskovic) část své kariéry prožil na finančních trzích, část na trzích s energiemi, zejména s elektřinou a plynem. Jeho poslední působení bylo jako CEO Energie č.s., dodavatele energií založeného Českou spořitelnou a posléze prodaného skupině Bohemia Energy. V současné době působí ve finanční skupině Roklen.

Newsletter