Bojíte se stáří bez peněz? Jak chce důchody řešit ČSSD?

Současný důchodový systém je podle ČSSD dlouhodobě udržitelný. Je to jen o prioritách státu, zda chce podporovat předchozí generace, které se podílely na jeho výkonnosti, nebo ne. Zvedat hranici odchodu do důchodu je nejjednodušší způsob, jak snížit výdaje na starobní důchody, touto cestou ale jít nechceme. Zásadní je také podpora zaměstnanosti. V rozhovoru pro server Roklen24 to uvedl ekonomický expert ČSSD Michal Pícl.

R24: Jak by podle představ ČSSD měl vypadat důchodový systém?

Pro ČSSD je důchodové zabezpečení klíčovým článkem sociální ochrany. Chceme zajistit, aby senioři měli dostatek prostředků pro klidný a důstojný život. Základem udržitelného důchodového systému je pro nás veřejně garantovaný pilíř povinného průběžného pojištění. Jsme pro pravidelné navyšování důchodů, které bude zohledňovat růst životních nákladů seniorů, a které bude garantovat udržení určitého životního standardu. Starobní důchody musí být sociálně dostatečné. Jde nám o to, aby si senioři udrželi odpovídající podíl na předdůchodovém příjmu. Průběžný pilíř má být doplněn podporou dobrovolného penzijního spoření (tzv. III. důchodový pilíř).

R24: Jaké kroky hodlá ČSSD učinit k dosažení tohoto systému?

ČSSD již v tomto směru učinila několik opatření. Ve svém volebním programu ČSSD slíbila, že v případě volebního vítězství zruší II. důchodový pilíř, což také splnila. Druhý důchodový pilíř, jak jej v minulých letech zavedla pravicová vláda, pouze vyváděl finanční prostředky z průběžného systému do rukou majitelů soukromých penzijních fondů. Tento kapitálový systém byl slepou uličkou a ohrožoval základy průběžného systému. To se ukázalo například i v Polsku, či Maďarsku, kde reformy založené na povinných kapitálových systémech nebyly financovatelné. Zrušením druhého pilíře jsme stabilizovali průběžný systém, který je pro nás základním stavebním kamenem celého penzijního systému.

R24: Jaké by byly další kroky?

Dalším krokem bylo ustanovení Odborné komise pro důchodovou reformu, která vznikla na základě koaliční smlouvy a programového prohlášení vlády ČR. Ta má zhodnotit vývojové trendy českého důchodového systému a přijít s návrhy na jeho úpravu.

Vláda schválila návrh na ukončení zvyšování důchodového věku při dosažení 65 let. V pravidelných pětiletých intervalech (poprvé v roce 2019) by měla být vládě doručena Zpráva s aktuální analýzou demografického vývoje včetně informace o tom, kolik by měl činit důchodový věk jednotlivých generací, aby byla zaručena ¼ života prožitá v důchodu, což mimo jiné vychází z návrhu Odborné komise pro důchodovou reformu.

ČSSD se také navrátila k tradičnímu valorizačnímu mechanismu založenému na principu valorizace o 100 % růstu indexu spotřebitelských cen a 1/3 růstu mezd. Pro případ nízké inflace byla přijata novela zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (zákon č. 212/2016 Sb.). Díky ní vláda získala zmocnění k vyšší valorizaci důchodů, než odpovídá automatickému mechanismu, a to až do limitu 2,7 %.

Spoření v takzvaném třetím důchodovém pilíři jsme učinili atraktivnější. Lidé například mají možnost spořit dřív než od 18 let věku, výhodnější je postupné vyplácení naspořených peněz. Zvýšily se také daňové úlevy pro zaměstnance i zaměstnavatele.

V současné době také prosazujeme změnu valorizačního schématu, který více reaguje na individuální potřeby seniorů k udržení jejich životní úrovně. Tyto změny nyní projednáváme v parlamentu.

Soudruzi z ČSSD se zbláznili, chtějí připravit nejchudší o práci

R24: Jak si může vláda dovolit zrušit druhý důchodový pilíř a po dobu vládního období nepřijít s žádnou kloudnou alternativou?

Sociální demokracie postupně upravuje důchodový systém zásadními kroky jejichž příklady jsem uvedl výše. Základním stavebním kamenem celého systému je pro nás stabilní průběžný penzijní systém, který je doplněn posílením soukromého penzijního připojištění s podporou státu. Důležitá je také podpora zaměstnanosti, protože v případě průběžného systému jsou to spojené nádoby a nelze je od sebe oddělit. Neoddělitelnou součástí je pak i podpora rodin s dětmi, v jejímž rámci vláda za dobu svého působení zavedla velkou řadu pozitivních opatření a ČSSD v nich hodlá dále pokračovat.

R24: Dokáže ČSSD přiznat voličům, že důchodová reforma nemá žádné jednoduché a bezbolestné řešení a že se pravděpodobně bude muset zvednout hranice odchodu do starobního důchodu?

Z našeho pohledu je současný systém dlouhodobě udržitelný. Je to jen o prioritách státu, zda chce podporovat předchozí generace, které se podílely na jeho výkonnosti, nebo ne. Průběžný systém je dostatečně pružný, aby dokázal reagovat na všechny budoucí situace. Zvedat hranici odchodu do důchodu je nejjednodušší způsob, jak snížit výdaje na starobní důchody, touto cestou ale jít nechceme. I proto jsme zafixovali věk odchodu do důchodu na hranici 65 let. Zásadní je také podpora zaměstnanosti, díky které může být tento systém financován. To ukazují i poslední léta, kdy se díky hospodářskému růstu a rekordně nízké nezaměstnanosti deficit mezi tím, kolik stát inkasuje ze sociálního pojištění a kolik vyplácí na starobní důchody, razantně snižuje. Díky rostoucí produktivitě také klesá podíl vyplácených důchodů vzhledem k HDP. Stát by měl mít dle našeho názoru ale i rezervu pro případný nenadálý výkyv například v případě nepříznivých hospodářských situací. I proto prosazujeme přesun přebytku loňského státního rozpočtu ve výši 61,8 mld. Kč jako rezervu důchodového systému.

Newsletter