Boom sdílené ekonomiky v grafech: Kam všude sahá?

Sdílená ekonomika je zastřešujícím pojmem pro koncepty popisující řadu tržních aktivit, které se uskutečňují pomocí on-line platforem. Tento směnný model umožňující maximální využití věcí prostřednictvím sdílení, výměny, půjčování či pronájmu si v posledních letech získává srdce stále více spotřebitelů, ale i podnikatelů.

Do jakých obrovských rozměrů už „spoluspotřebitelství“ narostlo v globálním měřítku, rozebírá zpráva Bank of America na celých 200 stranách. Výběr toho nejzajímavějšího z ní vytvořil server Zero Hedge. Co byste tedy o sdílené ekonomice napříč světem měli vědět?

Fenomén sdílené ekonomiky se rozšířil v řadě oblastí lidské činnosti; v dopravě, stravování, cestování, trávení volného času, v médiích, na pracovním trhu, ale také ve finančnictví či maloobchodním prodeji.

Z téměř 7,5 miliardové populace má přístup k internetu skoro 3,8 miliardy lidí. Sociální média aktivně využívá téměř 2,8 miliardy, z toho přes 2,5 miliardy se k nim připojuje prostřednictvím smartphonu.

Sociální média v grafech: O kolik času už vás připravila?

Celých 72 % Američanů využívá nějaký typ sdílené ekonomiky. Nejpopulárnější je prodej zboží z druhé ruky (využívá 54 % Američanů), dále jsou v kurzu služby umožňující doručení v určitý den, překupování vstupenek, nakupování domácích výrobků či služby spolujízdy.

Nejvíce jsou Američané ochotní sdílet elektroniku, dále různé služby, ale i nářadí, oblečení, kola, sportovní náčiní, domácí spotřebiče či auta.

Následující graf ukazuje dynamickou expanzi spotřebitelského zájmu o sdílenou ekonomiku (modrá linie), která započala v letech 2012 až 2013. Stejně tak roste i zájem o tzv. gig ekonomiku (žlutá linie) ukazující na alternativní trh práce charakteristický krátkodobými úvazky či poskytováním služeb tzv. na volné noze prostřednictvím on-line nebo mobilních zprostředkovatelů. Gig ekonomika se však začala rozšiřovat až zhruba v roce 2015.

Sdílená ekonomika si asi vyžádá novou definici podnikání

Rostoucí zájem o sdílenou či gig ekonomiku dokládá také vzrůstající tendence hledání jednotlivých on-line platforem na internetu. 

S fenoménem sdílené ekonomiky bezpochyby souvisí trend tzv. dematerializace spotřeby. Lidé nakupují stále více služeb a stále méně materiálního zboží, přičemž tato nerovnováha se stále prohlubuje. Američané začali více služeb než zboží spotřebovávat již v 70. letech.

Sdílená ekonomika nebo vlastní startup. Příležitost pro každého?

Následující graf ukazuje rozšíření sdílené ekonomiky na evropském kontinentu. Nejvíce ji využívají Francouzi (36 %), dále Irové (35 %), Litevci a Chorvati (24 %). Naopak v České republice se tento fenomén příliš neuchytil, využívá jej pouze 7 % lidí. Hůře už je na tom jen Malta a Kypr.

Následující graf dokládá poměrně překvapivé zjištění: čím nižší je skóre země v indexu ekonomické svobody, tím ochotnější jsou lidé sdílet s ostatními. Dva kulturní extrémy – USA a Čína – jsou toho výmluvným důkazem.

Česko a sdílená ekonomika: Zaměřeno na trh práce

Newsletter