Boom zahraničního obchodu trvá, motorem je Německo

 

Tuzemský zahraniční obchod se v únoru vyvíjel nadmíru příznivě. Vykázal třetí nejvyšší měsíční přebytek v historii ČR. Vyššího přebytku dosáhl pouze v březnu 2014 a letos v lednu, uvedl hlavní ekonom skupiny Roklen Lukáš Kovanda. ​Podle předběžných údajů skončila v únoru bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 22 miliard korun, který byl meziročně o 4,5 miliardy korun vyšší. Trh očekával přebytek ve výši 19,7 miliardy korun.

Klíčovým důvodem tohoto pozitivního stavu je podle Kovandy silná, zejména německá poptávka po automobilech produkovaných v ČR. Bilanci zahraničního obchodu také významně vylepšují stále poměrně nízké ceny ropy, které zlevňují dovoz paliv.

„Zahraniční obchod začal nový rok rekordně. Jeho přebytky v prvních dvou měsících roku jsou nejvyšší v historii,“ uvedl Viktor Zeisel z Komerční banky. Dodal, že lednový údaj byl dnes navíc revidován na 25,1 miliardy z původních 19,3 miliardy. V porovnání s loňským rokem je přebytek za leden a únoru již o 10,9 miliardy korun vyšší. Čeští exportéři těží hlavně ze silné domácí poptávky v zemích eurozóny​.

Podle statistiků únorový výsledek příznivě ovlivnil hlavně meziroční růst přebytku obchodu se stroji a dopravními prostředky o 6,3 miliardy korun a také pokles schodku bilance minerálních paliv o 3,2 miliardy korun a nápojů a tabáku o 0,8 miliardy korun. 

​Naopak nepříznivý vliv na celkovou bilanci mělo prohloubení deficitu obchodu s chemickými výrobky o 3,8 miliardy korun, potravinami a živými zvířaty o 0,9 miliardy korun a surovinami o 0,1 miliardy Kč. Přebytek obchodu s průmyslovým spotřebním zbožím klesl o 0,8 miliardy korun a přechodem z aktiva do pasiva se zhoršilo saldo obchodu s polotovary a materiály o 0,4 miliardy Kč.​

Podle Zeisela tak dnešní data potvrzují dlouhodobý příznivý trend české ekonomiky a ukazují na zdravé fundamenty. Výsledky mohou podpořit posilování koruny směrem k úrovni kurzového závazku. Trend by mohla zpomalit statistika spotřebitelských cen, pokud by inflace měla vykázat další pokles.

Kovanda dodal, že exportérům pochopitelně svědčí i intervenčně oslabovaná koruna, která zvyšuje jejich konkurenceschopnost na zahraničních trzích. Sami exportéři uvádějí, že intervence ČNB za poslední dva roky zvýšila objem českého vývozu o 400 až 450 miliard korun. Má tak nepochybně lví podíl i na únorovém téměř rekordním výsledku.

„Vzhledem k tomu, že ČNB bude korunu intervenčně oslabovat nejspíše minimálně do první poloviny roku 2017, lze očekávat i v nejbližších měsících dobré výsledky našeho zahraničního obchodu, byť se exportéři budou potýkat s tlakem na růst mezd ve svých sektorech, který způsobí nedostávající se vhodně kvalifikovaná pracovní síla,“ naznačil Kovanda.

Newsletter