Brexit: Konec britské nadvlády nad umělou inteligencí?

Navzdory početnému ujišťování o opaku se stále objevují obavy z negativních dopadů brexitu na technologický sektor. Obzvláště jedna oblast by mohla být opravdu citelně zasažena. Která?

Jedním ze segmentů, které můžou pocítit tvrdý konec, je umělá inteligence (Artificial Intelligence, AI). Za posledních několik let se stala Velká Británie celosvětovým centrem této oblasti, hlavně díky průkopnické práci společnosti Deepmind, která je dnes již ve vlastnictví Googlu. Tito inovátoři sídlící v Cambridge jsou široce uznáváni a jsou považováni za jeden z nejvlivnějších hlasů ve světě umělé inteligence.

„Mnoho organizací hledá nové místo, kam by přesídlily své laboratoře pro inovaci umělé inteligence,“ říká Chris Rosebert, ředitel data science & AI. „Brexit tak začíná mít negativní dopad na britskou scénu z oblasti AI. Dříve si nadnárodní organizace myslely, že Velká Británie bude vhodnou zemí pro vybudování R&D center, ovšem kvůli nejistotě týkající se víz a financování ze strany evropských orgánů nyní přemýšlejí nad městy jako Berlín nebo Barcelona, protože ta se teď zdají být lákavějším a stabilnějším místem.“

Konec úřednické éry. Lidi nahradí roboti

Umělá inteligence se rychle stává předním tématem technologického světa, a to díky hodnotám, kterými může přispět téměř každé organizaci. Ať už je to s cílem navýšit produktivitu nebo získat hodnotné prvky, inteligentní automatizace se vyvíjí do té podoby, že je již nutnou potřebou pro každý úspěšný podnik, nikoliv jen nějakým doplňkem navíc.

Mnoho společností z celého světa pozoruje původně digitální organizace, jako je Facebook, AirBnB nebo Google, a vidí v nich hrozbu, jelikož jsou to technologicky orientované společnosti řízené automatizací. Reakcí ostatních firem je naopak snaha napodobit tyto podniky, které masivně investují do nových oblastí vědy a umělé inteligence, a to jak do technologií, tak do lidí.

„Množství zaměstnání, které bude během následujících let k mání, bude obrovským způsobem přesahovat množství možných pracovních kandidátů,“ říká Rosebert. „A Velká Británie není žádnou výjimkou. Jednoho dne jsem se dočetl, že v celé Velké Británii je aktuálně 5 600 lidí studujících počítačové vědy, a to není zdaleka dost. Bohužel, jen část těchto studentů dojde až k titulu PhD. Právě takoví studenti jsou totiž potřebnými kandidáty pro technologické společnosti.“

Terminátor útočí na Wall Street. Analytici v ohrožení

Koneckonců, tyto zábrany mohou být poměrně snadno sníženy. Jelikož se školní učební plány adaptují více směrem k digitální ekonomice, nemuselo by být třeba mít vysokoškolské vzdělání, abyste mohli vykonávat tuto práci. Ale takový scénář je ještě v daleké budoucnosti. Umělá inteligence je stále v počátečním stádiu vývoje, ve kterém jsou výzkum a inovace klíčové.

Nedostatek kvalifikovaných lidí tak v tomto odvětví vytváří situaci, ve které jsou ve vedení talentovaní lidé. Zaměstnavatelé jim musí platit nad poměry a uvědomují si, že nad nimi nemají žádnou převahu. Taková neobvyklá situace nastane v mnoha společnostech a ačkoliv by to mohlo vést k výraznému snižování britského vlivu, tento slibný sektor přesto začíná přinášet plody své práce.

„San Francisco je v současné době umělé inteligence na vrcholu světového žebříčku, ale Velká Británie má rovněž velmi silný hlas,“ míní Rosebert. „Většina lidí, která dnes přichází do světa umělé inteligence, nejsou Britové. Proč by se tedy měly organizace starat o budování inovačních laboratoří uvnitř Spojeného království, když se talentovaní lidé nachází i v Evropské unii?“

Elon Musk: Lidé se musí spojit se stroji

Newsletter