Brexit nutí Evropu k akci. Chce crowdfundingové pasy

Evropská komise předložila návrh zavedení crowdfundingových pasů pro země Evropské unie. Důvod? Chce podpořit růst fintech sektoru i po brexitu. Crowdfunding umožňuje startupům vybírat malé obnosy peněz od velkého počtu osob, což je jakási alternativa k bankovním úvěrům, které jsou stále nejčastějším způsobem financování malých a středních podniků.  

 „Tato crowdfundingová licence by pomohla expanzi crowdfundingových platforem v Evropě,“ uvedl evropský komisař pro finanční služby Valdis Dombrovskis.  „Tyto platformy pak pomůžou spojit investory a společnosti z celé Evropské unie, což dá firmám a podnikatelům více možností, jak rozšířit své nápady mezi širší vrstvu investorů,“ dodal.

Evropská komise na březnové konferenci v Bruselu představila celou řadu opatření, která mají podpořit růst a vytváření nových pracovních pozic v rámci fintech sektoru. Tyto kroky mají odstranit silnou závislost startupů na regionálních ekonomikách a na bankovních úvěrech, což je hlavním cílem sjednocujícího projektu evropských kapitálových trhů. Plán crowdfundingových pasů byl ale jediný, který byl předložen jako návrh nové legislativy.

Velká Británie, jakožto obrovské fintech centrum se svým vlastním režimem crowdfundingových licencí, opouští příští rok Evropskou unii, a proto má Brusel velký zájem na tom, udělat z EU atraktivní lokalitu pro britské fintech firmy. Bez příznivé obchodní dohody totiž podniky sídlící ve Velké Británii nebudou moci poskytovat služby zákazníkům z EU. „Je velmi důležité rozvinout kapitálový trh napříč Evropskou unií, neboť to, že největší trh EU opouští, bude mít následky,“ řekl Dombrovskis.

V současné době nejsou pro crowdfunding v EU žádná celoplošná pravidla. To znamená, že se firmy a podnikatelé musí potýkat se směsicí národních zákonů, což pro ně může být finančně náročné . Návrh komise tak představuje nepovinný celoevropský režim, v rámci kterého by platformy mající zájem na fungování v celé unii mohly získat „pasovou“ licenci od European Securities and Markets Authority.

 „Namísto potýkání se s různými regulatorními režimy zde budou platformy řídící se pouze společnými pravidly, a to jak během fungování na domácím trhu, tak i na trhu členských států EU,“ uvedl komisař. „Pro investory tato opatření znamenají poskytnutí vyšší právní jistoty, neboť bude řešena i úprava zákonů na ochranu investora.“

Evropská skupina spotřebitelů BEUC uvedla, že by tyto licence měly být povinné, aby nedošlo ke zmatení spotřebitelů. „Vytvoření čistě nepovinné licence nezajistí žádný minimální standard ochrany investorů,“ řekla Monique Goyens, generální ředitelka BEUC.  „Naopak tato licence může poskytnout platformám cestu, jak se vyhnout silnějším pravidlům, která jsou již v určitých státech zavedená,“ dodala.

Návrhy zákonů umožňují crowdfundingové kampaně až do výše jednoho milionu eur za dobu 12 měsíců. Získání vyšších částek by spadalo pod již existující zákony o prospektech a cenných papírech EU. 

O těchto návrzích však musí v konečném důsledku rozhodnout Evropský parlament a jednotlivé členské státy EU.

Newsletter