Výnos desetiletého amerického dluhopisu ochráněného o inflaci, tzv. TIPS, klesl pod -1,13 %. Dolar nehledě na to posiluje proti euru pod 1,1800 EURUSD. Procyklické měny oslabují, výprodejní tlak pozorujeme i u měn regionu. Koruna oslabuje nad 25,70 za euro.

Brexit: Tragédie pro britský FinTech

Brexit je tragédií pro tamní FinTech scénu. Odloučení od Evropy nenapravitelně poškodí jedno z mála světlých míst britské ekonomiky.

Členství v Evropské unii je z pohledu FinTech pro Británii výhodné. Nikde jinde to asi neplatí více, než právě u tohoto odvětví. Britský FinTech těží z unikátního přístupu na jednotný trh s menším počtem regulační zátěže než u jiných evropských finančních center. Pravidla EU říkají, že pokud je finanční služba schválena v jednom členském státě, může být díky jednotnému trhu používána i v ostatních. Není tak potřeba získávat povolení od dalších regulačních orgánů a je tak zajištěn přístup na celý evropský trh.

Regulátoři ve Spojeném království jsou mnohem liberálnější než v jiných evropských zemích, pokud jde o povolování nových finančních produktů. Britská vláda učinila z odvětví FinTech svou politickou prioritu. To podporovalo stratupy ve vývoji nových finančních produktů.

Jeden příklad za všechny: britské startupy mohou vyzkoušet své nápady v rámci takzvaného „sandbox“ schématu, což je bezpečné místo pro startupové FinTech experimentátory, kde na ně nedoléhá běžná zátěž týkající se dodržování všech předpisů. Zatím žádný centrální evropský regulační orgán nemá nic podobného britskému „sandboxu“, jenž by pomáhal podnikatelům pracovat bez dodržování nevyhnutelných regulačních omezení spojené s inovacemi finančních produktů.

Londýnská dominance evropského FinTech je postavena na tomto jedinečném regulačního prostředí. Britská vláda dělá vše pro to, aby tamní FinTech scéna měla co nejpříznivější podmínky pro vývoj nových produktů a získání povolení jej exportovat do celé Evropské unie k 500 miliónům spotřebitelů.

To vše se ale změní po odchodu Velké Británie z EU a britské startupy se budou muset potýkat se dvěma regulátory: jedním ve Velké Británii a jedním v Evropské unii. A co víc, budou to mít mnohem těžší vzhledem k vlažnějšímu přístupu regulátorů kontinentální Evropy.

Firmy se mohly vždy spolehnout na široký evropský jednotný trh. Bez přístupu k evropskému trhy už Londýn prostě nedává nadále smysl pro ambiciózní FinTech startupy. Nejistota kolem dlouhého odlučovacího procesu může zapříčinit hospodářskou recesi Velké Británie a růst povědomí o výzvách, kterým bude britský FinTech muset čelit, včetně otázky přesunutí své domovské základny do Dublinu nebo Berlína, kde je budoucnost v EU bezpečnější. Exodus má potenciál stát se znepokojující klesající spirálou. Jak se budou FinTech firmy přesouvat do jiných center, půjde s nimi i talent, investoři a profesionální služby.

Před hlasováním o brexitu byl Londýn jediným městem, které mělo potenciál soupeřit se Silicon Valley jako inovační centrum pro finanční služby. Po hlasování se zdá velmi nepravděpodobné, že by tomu tak bylo i nadále.

Pojem „FinTech“ je v podstatě zkrácení a spojení slov „finance“ a „technologie“. Jedná se o fúzi správy financí s technologickým sektorem, který zahrnuje internet, mobilní a sociální technologie, cloud computing a mnoho dalších. Tedy de facto všechno, co inovuje současný finanční systém.

Do archivu článků FinTech Daily se podívejte ZDE

Newsletter