Euro po zhoršení německé podnikatelské nálady oslabilo zpět k dnešní otevírací ceně 1,1770 EURUSD. Od té se kurz opětovně odrazil do mírného zisku, zapůsobil i pokles 10letého výnosu amerického TIPS na historické minimum pod -1,12 %. Měny regionu drží ztráty, jediná koruna je smazala na úroveň otevírací ceny kolem 25,65 za euro.

Budou intervence ČNB proti koruně po srpnu atakovat 600 miliard?

AKTUALIZOVÁNO: Česká národní banka v červenci pokračovala v intervencích proti posilující koruně. Na devizovém trhu utratila 8,29 miliardy korun za nákup eur proti koruně, tedy zhruba jako v červnu, vyplývá z údajů o devizových obchodech, které dnes ČNB zveřejnila. Srpen ale naznačuje intervence mnohem vyšší. Přiblížíme se od listopadu roku 2013 celkovému objemu 600 miliard korun?

Režim devizových intervencí centrální banka zahájila v listopadu 2013 s cílem oslabit korunu a držet její kurz poblíž 27 korun za euro. Od té doby do konce letošního července intervenovala již v objemu zhruba 563 miliard korun. Při intervencích banka prodává korunu a kupuje eura. Objem červencových intervencí je podobný objemu v červnu. Tehdy centrální banka nakoupila 313 milionů eur, v červenci 307 milionů eur.

Červenec jako červen. Srpen ale 30 miliard korun?

„V porovnání s květnem, kdy vydala přes 15 miliard korun, tak její aktivní intervence byla v červnu i červenci slabší, takřka poloviční. Důvodem bylo dění související s hlasováním o brexitu. Koruna ve druhé polovině června z důvodu nejistoty spojené s brexitem oslabila na své letošní nejslabší úrovně vůči euru, čímž potřeba aktivní intervence výrazně klesla,“ upozornil hlavní ekonom skupiny Roklen Lukáš Kovanda. 

„Stabilní vývoj potvrzuje, že ČNB nečelí žádným významnějším spekulativním tlakům. Jedním z důvodů mohla být situace na trzích po červnovém britském referendu. Úroveň devizových rezerv nepředstavuje pro ČNB problém a nijak ji v intervenční aktivitě nelimituje. Výše devizových rezerv dosahovala ke konci srpna 70,5 mld. EUR; v poměru k HDP jejich výše těsně přesahuje 40 %,“ uvedl hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek.

Hlavní ekonom ING Jakub Seidler ve svém komentáři ale dovozuje, že v srpnu, kdy koruna takřka po celý měsíc těsně naléhala na kurzový závazek, musela svou aktivitu výrazně vystupňovat. „ČNB dle oficiální statistiky v červenci intervenovala za zhruba 8 mld. Kč. Hodnota byla v souladu s našim odhadem, jelikož tlak na kurzový závazek po výsledku referenda o brexitu polevil. V průběhu srpna však ČNB musela opět svůj kurzový závazek začít bránit. Dle bilance ČNB ke konci srpna a plnění státního rozpočtu odhadujeme, že srpnové intervence se pohybovaly kolem 30 mld. Kč,“ uvádí Seidler. 

 

Devizové rezervy České národní banky podle dnešní statistiky ke konci srpna vzrostly proti červenci o zhruba 2,1 miliardy eur na 70,5 miliardy eur. Zvýšily se také v korunovém a dolarovém vyjádření. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnila ČNB. V korunách se devizové rezervy v posledním prázdninovém měsíci zvýšily o 57,63 miliardy na 1,906 bilionu korun. V dolarech objem rezerv stoupl o zhruba 2,5 miliardy a činí 78,497 miliardy dolarů. Meziročně se devizové rezervy v eurech zvýšily o 15,867 miliardy, v korunách o 428,7 miliardy a v dolarech o 17,178 miliardy.

„Srpnové devizové rezervy se sice zvýšily výrazněji a to  o 57 miliard korun,  s velkou pravděpodobností šlo částečně o vliv přílivů prostředků z EU fondů a vliv tržního přecenění rezerv. I tak byl ale srpnový objem intervenci pravděpodobně nejvyšší od ledna letošního roku, kdy dosáhl 58 miliard korun. 

Od listopadu 2013 už téměř 600 miliard korun?

Centrální banka zahájila intervence v listopadu 2013 nákupem eur za zhruba 200 miliard korun. Další intervence přišla loni v červenci, kdy ČNB koupila více než miliardu eur za zhruba 28 miliard korun. Poté v srpnu nakoupila eura za zhruba 100 miliard korun a v září za 63 miliard korun. Od listopadu do února byla ČNB každý měsíc na trhu aktivní a koupila eura za dalších 126 miliard korun. Po březnové přestávce se ČNB na devizový trh vrátila znovu v dubnu, kdy intervenovala za téměř 11 miliard korun, a v intervencích pokračovala tak i v dalších měsících. Osm miliard korun v červnu i červenci a Seidlerem odhadovaných 30 miliard korun v srpnu by celkový objem intervencí na koruně přiblížilo už 600 miliardám korun.

Bankovní rada ČNB na počátku srpna zopakovala, že jako pravděpodobný termín ukončení režimu devizových intervencí vidí polovinu roku 2017.

„Pokud by se tento průměrný intervenční objem z minulých měsíců udržel, v době námi předpokládaného exitu ke konci roku 2017 by činil podíl devizových rezerv na HDP 50 %. Stále tedy velmi hluboko pod úrovní, kde byla nucena přestat intervenovat vloni v lednu švýcarská centrální banka. Nakoupená eura samozřejmě ČNB investuje a zhodnocuje. Za rok 2015 činilo zhodnocení eurové části devizových rezerv ČNB bez kurzových vlivů 1,25 %,“ dodal Vejmělek. „Stále se dle našeho názoru nejedná o natolik významný objem, aby ČNB začala zvažovat některou z forem negativních sazeb pro tuzemský finanční sektor,“ souhlasí Seidler. 

„Objem aktivních intervencí ČNB je letos zatím slabší, než se očekávalo. Vzhledem k poměrně dobrému výkonu tuzemské ekonomiky a pokračujícím značným přebytkům zahraničního obchodu, který má našlápnuto k rekordnímu roku, lze ovšem čekat zesilující tlak na zhodnocení koruny a tím i intenzivnější aktivitu ČNB v oblasti aktivní intervence v nadcházejících měsících,“ soudí Lukáš Kovanda.

Tento silnější tlak by podle Kovandy mohl vést v krajním případě k zavedení negativních sazeb v ČR, které by centrální bance obranu závazku usnadnily. „Předpokládáme, že ČNB prozatím zůstane v případě negativních sazeb i posunu závazku nejvýše pouze u verbální intervence, tedy že je bude zmiňovat jako možný nástroj dalšího uvolnění měnových podmínek, k němuž se však v praxi neuchýlí,“ uzavírá hlavní ekonom Roklenu Kovanda. 

Devizové obchody ČNB (uzavřené spotové operace v milionech eur):

Období Obchody v milionech eur Přepočet (v mld. Kč)
červenec 2016 307,0 8,29
červen 2016 313,0 8,45
květen 2016 575,0 15,53
duben 2016 393,0 10,61
březen 2016 0 0
únor 2016 623,0 16,82
leden 2016 2154,0 58,16
prosinec 2015 1540,0 41,58
listopad 2015 369,0 9,9
říjen 2015 0 0
září 2015 2322,0 62,69
srpen 2015 3734,5 100,83
červenec 2015 1032,5 27,88
listopad 2013 7499,0 202,47
CELKEM 20.555 563,21

Zdroj: ČNB

Podle čerstvě zveřejněné analýzy nakupovat českou korunu proti euru radí a její zpevnění očekávají ekonomové ING Petr Krpata v Londýně a Jakub Seidler v Praze. Na ročním horizontu ji vidí na metě 25,50 za euro. „Výkonnost české ekonomiky snižuje potřebu kurzového závazku. Noví členové bankovní rady k němu nemají žádný emocionální vztah a ukončí jej, jakmile to fundamenty české ekonomiky budou ospravedlňovat. Očekáváme, že bude v zájmu České národní banky ukončit závazek dříve, než v polovině roku 2017. ČNB bude chtít zabránit rozsáhlým sázkám spekulantů proti kurzovému závazku před očekávaným datem exitu,“ uvedli ekonomové v čerstvé analýze ING.

 

Newsletter