Budoucnost energetiky očima Stanislava Chvály, CEO společnosti Nano Energies

Jedním z aktuálně nejvíce probíraných témat dnešního světa je oblast energetiky. I proto je ideální čas na čtvrtý ročník konference Share Your Energy, kde vystoupí energetičtí odborníci z více než deseti evropských zemí. Ti se podělí o své znalosti, které nám pomohou podniknout akční kroky k lepší energetické bezpečnosti.

Na co se mohou diváci těšit? A kde vidí budoucnost energetiky Stanislav Chvála, generální ředitel společnosti Nano Energies, která konferenci pořádá? Budou vysoké ceny novým normálem? A jakou roli zde budou hrát obnovitelné zdroje? Dozvíte se ve videorozhovoru.

00:10  Jak se energetická krize projevila na vašem byznysu s ohledem na profit a objemy?

Objemy se typicky zasmluvňují rok dopředu, obchodní sezóna na další rok je tedy teprve před námi. Profit se u nás skládá ze dvou typů byznysu – komodity (dodávka a výkup elektřiny) a flexibility (podpůrné služby). U komodity byl vliv spíše negativní, tzn. lehce ztrátový byznys, naopak na straně flexibility je to ziskovější. I když je krize velmi náročná, z pohledu byznysu to v součtu zatím vypadá podle budgetu.

01:55  Jak ovlivní připravované regulace a zastropování cen spotový trh s elektřinou?

Nejvýraznější změna, která ve společnosti Nano Energies nastává, je přechod na spotové produkty (pozn. redakce: jedná se o produkty s okamžitými tržními ceny, které se neustále mění).

03:35  Zrychlí současná situace navýšení podílu obnovitelných zdrojů na energetické produkci?

Obnovitelné zdroje jsou největším výhercem současné situace, protože vysoké ceny podporují návratnost investic do obnovitelných zdrojů.

Stanislav Chvála je od roku 2018 generální ředitel společnosti Nano Energies, kterou směřuje k naplnění dlouhodobých vizí o sdílené a udržitelné energetice. Ve společnosti se mu podařilo rozšířit aktivity společnosti na nové trhy a navázat nová partnerství napříč oborem. Zasazuje se o vytváření příležitostí pro výstavbu nových obnovitelných zdrojů a rozvoj využívání energetické flexibility v Česku i zahraničí. Podílí se na tvorbě strategií a konzultací, které pomáhají firmám s přechodem na energetická řešení zajišťující dlouhodobou udržitelnost a uhlíkovou neutralitu. Před příchodem do Nano Energies pracoval v energetice v Česku i ve Velké Británií a v bankovnictví. Vystudoval University of Hull, obor Mezinárodní a finanční ekonomie a následně získal titul MBA v oboru finance na University of Manchester.

Newsletter