Budoucnost prodeje pod vlastní značkou. Příležitost, nebo hrozba?

Vzhledem k rychlému tempu vývoje inovací se ve finančním odvětví nabízí otázka, jak účinně pracovat s novými technologiemi tak, aby klientům poskytovaly lepší řešení pro podnikání. Může to znít jednoduše, ale až příliš často jsme svědky polovičatých řešení. Banky se navíc potýkají se zastaralou technologií, což vede k tomu, že většina z nich rozpočet na IT využívá spíše pro údržbu než pro inovace.

I Saxo Bank poskytuje služby prodeje zboží či služeb pod vlastní značkou – white label služby. Klienti z řad velkoobchodních institucí, jako jsou banky a makléři, prostřednictvím digitální služby Banking-as-a-Service, která je již technologickou oporou pro více než 100 finančních institucí po celém světě.

Za posledních zhruba deset let se tento druh spolupráce prohloubil a rozšířil. Nyní pokrývá daleko více služeb a funkcí, než je s tímto pojmem tradičně spojováno. Vývoj si vyžádal stále náročnější požadavky klientů, například rychlý vstup do nového tržního segmentu, zajištění regulatorního souladu nebo realizace strategie digitální transformace.

Flexibilní infrastruktura a platformy

Zatímco mnohá white label partnerství pravděpodobně začínají poskytováním likvidity u vedlejší třídy aktiv nebo na geografickém trhu (např. rozvíjející se trhy nebo cizoměnné trhy), brzy se objeví i nové potřeby. Ty budou muset být pokrývány prostřednictvím flexibilní infrastruktury a několika platforem. Poskytovatel white label služeb musí tedy zajistit také neustálou modernizaci, aby zůstal konkurenceschopný a udržoval vztahy s klienty.

Poskytování front-office služeb a funkcí realizace obchodů rychle vede k poskytování služeb middle a back office, jako například rozšířené řízení rizik nebo vykazování, případně vypořádání nebo úschova cenných papírů. Hloubka integrace a šířka funkcí požadovaná k plnění těchto potřeb může být značná, ale takové investice do integrace jsou obvykle odměněny růstem a dlouhodobými vztahy s partnerskou bankou.

Podpora napříč hodnotovým řetězcem

Poskytovatel white-label služby by měl také nabízet celou škálu služeb. Ta by měla obsahovat proces adaptace – umožnění rychlého přijetí koncovými uživateli, a podporu front,middle a back office. Patří zde také například realizace školení, vzdělávání. Tento přístup nejen podporuje využívání stávajících služeb a produktů, ale také spojuje partnerskou banku a poskytovatele white-label služeb při prohlubování porozumění potřebám klientů – a posiluje jejich společné úsilí tyto potřeby plnit.

Kvalita služeb je zásadní

Za poslední roky se laťka výrazně zvýšila, především novým nástupem online maloobchodních poskytovatelů služeb. Služby musejí být k dispozici v režimu 24/7. Zároveň se očekává, že podpůrná odezva bude okamžitá a účinná.

Konkurence v poskytování odlišného zážitku uživatelům služeb se v posledních letech zásadně změnila. Pokroky v ostatních odvětvích zvýšily očekávání zákazníků – servis v reálném čase, personalizované funkce a bezproblémová komunikace mezi zařízeními, platformami a kanály. Velká část této digitální inovace byla usnadněna prostřednictvím otevřených aplikačních programových rozhraní, která výrazně usnadňují kombinaci řady funkcí.

Aby reagovaly na komerční příležitosti a potřeby zákazníků rychle a úsporně, využívají banky infrastrukturu odvětví a zdroje třetích stran jako nedílnou součást svých obchodních modelů. Pro poskytovatele white-label služeb je to příležitost, ale také výzva: jste schopni dodat službu na míru rychle a na úrovni? Instalace obchodních platforem je jedna věc, řízení firemních kroků ve vzdálené jurisdikci k podpoře koncových investorů napříč několika časovými pásmy je něco zcela jiného.

Jaká nás čeká budoucnost?

Odpověď na tuto otázku závisí na vývoji samotného bankovnictví. Ochota a potřeba většího počtu bank spolupracovat a vytvářet partnerství s externími poskytovateli za účelem poskytování personalizovaných, digitalizovaných služeb koncovým uživatelům pravděpodobně jen poroste. Poskytovatelé white-label služeb s dobrým postavením se stanou klíčovou součástí širokého a proměnlivého ekosystému, ve kterém jsou služby, funkce a schopnosti různých stran vybírány a integrovány do nových a rozmanitých
nabídek služeb.

Ať to již nazýváte outsourcingem, partnerstvím nebo spoluprací, osvědčené poskytování white-label služeb vždy bylo o podpoře schopnosti velkoobchodních klientů plnit potřeby koncových zákazníků. Jak se služby nevyhnutelně vyvíjejí, poskytovatel white-label služby musí průběžně investovat do inovativních technologií a funkcí.  Zároveň se musí snažit porozumět prioritám jednotlivých klientů a podporovat je. S rostoucím zaměřením na partnerství, outsourcing technologií a intenzivnější spolupráci budeme svědky využití energie a inovací ve prospěch klientů a celé společnosti.

Autorem textu je Henrik Alsøe, globální šéf velkoobchodu, Saxo Bank.

Obsahuje reklamní sdělení.

Newsletter