Budoucnost výroby „zelené“ energie ohrožena. Kým? Hackery!

Bující průmysl obnovitelných zdrojů se stává mnohem více propojeným, automatizovaným a digitalizovaným. I díky tomu je nucen bránit se všudypřítomné hrozbě kybernetických útoků vytvořením efektivních systémů obrany. Rizika, důsledky a řešení této problematiky přiblížil portál Renewable Energy World díky informacím ze společnosti Swiss Re, které dohromady přinesl server OEnergetice.

Podle Jimmyho Keime ze Swiss Re je zvyšující se riziko kybernetického útoku na sektor OZE poháněno hlavně 2 faktory. „Prvním faktorem je vzestup propojených prvků, jako jsou například chytré sítě a chytré měřicí přístroje. Ty jsou řízeny nejmodernějšími průmyslovými řídicími systémy (ICS) a systémy dispečerského řízení a také technologiemi sběru dat (SCADA), čímž se zvyšuje počet potenciálních vstupních míst do energetických systémů.“

Druhý důležitý faktor je způsoben přesunem z centralizované výroby elektřiny na decentralizovanou a s tím spojeným růstem počtu lokálních zdrojů. Problémem je zde opět vytvoření mnoha potenciálních přístupů do sítě, skrz které by bylo možné provést kybernetický útok.

Světový unikát. První „zelená“ burza je na světě

„Všechny úrovně infrastruktury OZE jsou v nebezpečí, a všechny by měly mít implementována odpovídající bezpečnostní opatření. Propojení všech jednotlivých součástí infrastruktury od větrné turbíny na systémy SCADA, na řídicí centra a běžnou síť a informační systémy znemožňuje ignorovat důležitost jakéhokoli jednotlivého elementu.“

Propojení všech jednotlivých elementů přitom může vyústit v případy, kdy prolomení jedné části řetězce obnovitelných zdrojů by mohlo ohrozit celou soustavu. Případný útok by přitom nemusel skončit pouhým únikem dat a jejich následným zneužitím, ale také fyzickým poškozením, například změnou rychlosti otáčení gondoly.

Gates a další miliardáři zachraňují svět „zeleným“ fondem

Společnosti musí vidět kyber hrozby jako jeden z hlavních problémů

„Myslím si, že odvětví OZE nemusí být tak připraveno vzdorovat kyberútokům tak, jako zbytek energetického sektoru. Existuje dojem, že důsledky škod na infrastruktuře OZE jsou méně závažné a jejich dopad na veřejnost je omezený,“ dodává Jimmy Keime.

Pro snížení těchto rizik by společnosti měly efektivně analyzovat a rozumět svým specifickým rizikům a vytvořit si plán pro boj proti nim, a to jak z pohledu technického, tak i lidského.

Řešení by mohly podněcovat i vlády

Protože je energetika národní záležitostí každého státu, mohly by správní orgány zajištění systému proti zneužití požadovat například zavedením určitých standardů nebo specializovaných norem. Vlády by také mohly podporovat mezinárodní výměnu informací o těchto útocích a kooperaci v boji proti nim.

Energetika plná otazníků. Kdo má být u kormidla?

Newsletter