Budoucnost vztahu bank a FinTech startupů

Technologie ve světě okolo nás se neustále rozvíjí a banky nejsou žádnou výjimkou. Digitalizace mění způsob toho, jak jsou lidé ovlivňováni. Společnosti jako Amazon, Apple, Airbnb, Netflix a Uber pozměnily zákazníkovo očekávání a vytvořily domino efekt napříč všemi odvětvími průmyslu.  

Síly působící v dnešním světě nemůžou být ignorovány. Napříč demografickou strukturou klienti bank stále více využívají digitální přístroje a očekávají pokrokové zákaznicky přizpůsobené služby. Například 27 % všech zákazníků a 40 % generace Y by zvažovalo online banku bez poboček. Tvrdí to průzkum online bank Accenture’s 2014 North American.

V USA zůstávají pobočky zdrojem stálých zákazníků, například klientů s mnoha produkty, kteří chtějí hlubší vztah se svou bankou. Zde je ale třeba zdůraznit, že narůstá především podíl celosvětových transakcí a tržeb prováděných skrze online programy. 

Naprosto nový svět

Nelze popřít stálý nárůst požadavků po online službách. Digitalizace dopadá prakticky na všechny aspekty klientova bankovního ekosystému od prodávání a nakupování až po vedení účtu a služeb.

Jak se mění očekávání zákazníků, tak stejně rychle FinTech společnosti vyvíjejí nové modernější produkty a služby, které odpovídají preferencím zákazníka. Ty nejlepší FinTech společnosti lákají zákazníky skrze intuitivní, transparentní a efektivní produkty. Ne všechny FinTech společnosti soutěží přímo s bankami a většina z nich se zaměřuje pouze na určitou část zákaznických služeb. Mnohé z nich dokonce zpochybňují bankovní model dnešní doby.

Může se zdát snadné nahlížet na růst FinTech společností jako na firmy, které zaniknou stejně rychle, jako vznikly. Ale zatímco na některé aktéry tento popis sedí, mnoha vedoucím těchto společností se zdá být risk přijatelným a správným krokem. Během nadcházející regulace však úroková sazba vzroste a následná vlna důsledků může přinést do FinTech průmyslu největší rizika. Dá se však předpokládat, že mnohé FinTech společnosti zaměřující se na půjčování finančních zdrojů přežijí díky úvěrovému cyklu.

Bankovní průmysl jako celek musí čelit jednomu velkému problému, a to jak reagovat na nebankovní společnosti, které zažily v posledních letech značný vzestup. 

Přirození spojenci

Je pravdou, že některé FinTech společnosti soupeří přímo s bankami disponující specifickou nabídkou služeb. Stále více je ale možné vidět firmy z odvětví FinTech vyhledávající možnosti spolupráce s tradičními finančními institucemi nebo nabízející komplementární služby jako poskytovatelé. Podle nedávné zprávy Accenture se investice FinTech firem za účelem spolupráce s bankovním průmyslem zvedly v roce 2015 o 138 %, což představuje téměř polovinu všech FinTech investicí.  

Zdá se být jisté, že symbiotický vztah s FinTech společnostmi může pozvednout kvalitu služeb bankovních klientů a pomoci bankám se adaptovat rychle vyvíjejícímu se světu. Proto je třeba se aktivně snažit o spolupráci se všemi odvětvími průmyslu, aby se vytvořil ekosystém inovátorů z celého světa, kteří nabídnou nejlepší řešení pro banky.

Jak jinak se mohou banky vypořádat s FinTech inovátory?

  • Vždy se učit: Z pozice banky je třeba monitorovat, chápat a učit se z inovací, které přicházejí ze světa FinTech. Tyto společnosti nás učí, jak rychle přivádět na trh nové produkty, poučuje nás o zákaznických zkušenostech a ukazuje, jak reagovat na rychle se měnící obchodní trendy. Je důležité vnímat tyto naučné možnosti.
  • Mít plán: Banky by měly počítat s hojností výskytu FinTech firem, a to jak symbiotických spojenců, tak konkurentů. Očekávání zákazníka se rovněž vyvíjí a téměř každý aspekt bankovnictví se mění. Je důležité zachovat to, co dělá banku úspěšnou, a zároveň hledat nové způsoby, jak splnit požadavky klientů dnes i v dalších letech. Aby toho byly banky schopné, musí kvůli nadcházejícím změnám pracovat na vlastních inovací, spolupracovat s FinTech společnostmi, nebo si získat tyto konkurenty. S absencí plánů se vystavují banky riziku, že se stanou brzy zastaralými. 
  • Znát své síly: Je důležité, aby si banka uvědomovala svou hodnotu a význam, kterým je důležitá pro spotřebitele. Banky nabízející velké množství produktů a služeb mají hlubší vztah s mnoha svými klienty, a proto mají spoustu cenných dat o chování zákazníka a jeho preferencích. Je třeba si vážit tohoto vztahu se zákazníkem a stavět na této důvěře tím, že rozumně využijí tyto hodnotné informace, aby splnily jejich potřeby.       

Takže, jaká je budoucnost vztahu mezi bankou a FinTech společnostmi?

Banky mají silnou pozici na trhu ve srovnání se soběstačnými FinTech společnostmi, zejména proto, že nabízejí širokou škálu produktů a služeb. Je nutné pomoci klientům, aby měli jasný přehled o svých financích, a aby věděli, jaké služby jsou pro ně nejvhodnější. V mnoha případech mají banky předem nastavenou spolupráci s klienty, kteří požadují, aby jim banka vyhověla v jejich potřebách.

Spousta zákazníků si stále váží osobního kontaktu s bankou, ale dnes díky digitální revoluci je tu také spousta těch, kteří požadují snadné používání a vyhovující podmínky. 

Pojem „FinTech“ je v podstatě zkrácení a spojení slov „finance“ a „technologie“. Jedná se o fúzi správy financí s technologickým sektorem, který zahrnuje internet, mobilní a sociální technologie, cloud computing a mnoho dalších. Tedy de facto všechno, co inovuje současný finanční systém.

Do archivu článků FinTech Daily se podívejte ZDE

Newsletter