Budování moderní pracovní síly. Začít je potřeba u dětí

Hasič, doktor nebo policista. To jsou povolání, která bývají mezi českými dětmi glorifikována již od raného mládí. Charita Education and Employers se ve spolupráci s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) rozhodla udělat průzkum, aby přišla na to, co si děti z desítek zemí světa představují jako svou vysněnou práci či životní roli, a hlavně proč si ji vybírají. Cíl? Vybudování základů moderní pracovní síly.

Ve výzkumu bylo zanalyzováno 20 tisíc dětských kreseb. Témat a závěrů, které se daly z kumulovaných výsledků vyvodit, bylo hned několik. Vysněnou kariéru si podle výzkumu děti průměrně stanovují v sedmi letech věku. Z dat vyplývá, že mezi 7. a 18. rokem se pak tato rozhodnutí mění relativně málo.

Druhým zjištěním je velký rozdíl mezi tím, o čem děti sní, a mezi tím, kolik je skutečně v daném odvětví pracovních míst. Důležitým faktorem je také to, že méně než jedno procento dětí se během svého školního věku potká ve škole s někým, kdo pracuje v dané roli. Posledním klíčovým zjištěním jsou pak genderové stereotypy, které se prokázaly u dětí ze všech zemí světa, které se zúčastnily průzkumu.

 

Pravděpodobně nepřekvapivě se také ukázalo, že jsou děti obrovskou mírou ovlivněny tím, koho znají a denně potkávají. Ať už jsou to jejich rodiče, rodiče kamarádů či televizní a mediální postavy. Jak tohoto fenoménu využít?

Voliči nejsou blbci, ale ovlivnit se nechají

Jedním z řešení je postavit děti do kontaktu s představiteli profesí, uvádí výzkum Education and Employers pro World Economic Forum (WEF). Děti musí nahlédnout pod pokličku skutečného světa. Díky technologii, kterou máme v současnosti k dispozici, existuje možnost propojit velké množství přednášejících dobrovolníků a škol za nízké náklady. Pokročilé jsou v tomto ohledu země jako Velká Británie, Austrálie a také Čína. Ty využívají například platformu od Salesforce, která školám umožňuje propojení s velkou databází dobrovolníků z jednotlivých zaměstnání. Nezbývá pak už nic jiného, než je pozvat do školy na krátkou přednášku dětem.

Studentská dluhová apokalypsa. Trh větší než kreditky a prašivé dluhopisy

Děti mají v těchto případech možnost potkat se s lidmi z takových profesí, které by je samotné nenapadly. „Nedostatek přístupu k idolům a neznalost jiných zaměstnání je zejména nevýhodou pro děti ze znevýhodněných poměrů. Existuje však poměrně jednoduché řešení, které se dá zavést. Všechny děti, bez ohledu na sociální prostředí, by měly mít možnost porozumět tomu, jak velké možnosti v dospělosti mají. To je téma, kterým by se měly zabývat vlády a státní zpráva. Na tento fenomén by měl být kladen mnohem větší důraz. Je totiž důležité, aby byla v zemi uvědomělá a moderní síla na trhu práce,“ uvedl ředitel pro vzdělání OECD Anreas Schleicher pro server WEF.

Newsletter