Buffett sází na sektor automobilek. Vsadíte si s ním?

Warren Buffett nedávno nakoupil 8,7% podíl v americké firmě Axalta Coating Systems (ATXA), která od svého vstupu na burzu (teprve v listopadu 2014) zhodnotila peníze investorů o přibližně 59 %. Warren Buffett tak překvapivě sází na firmu, která již zažila silný růst akcií a dále tak navyšuje podíl firem zaměřených na automobilový sektor ve svém portfoliu. Pojďme se tedy podívat na tuto firmu a na to, co mohlo vést Warrena Buffeta k tomuto nákupu za 560 milionů dolarů.  

Axalta se zaměřuje na vysoce kvalitní materiály, které automobilky používají při výrobě aut – konkrétně se jedná o impregnační pryskyřice a ochranné laky, které dodává firmám ve 130 zemích světa. Jedná se tedy o klasické „nudné“ odvětví, které často uniká zájmu investorů – až na to, že Axalta si udržuje velký zájem investorů, který se projevil v silném růstu ceny jejích akcií. Proč tedy Warren Buffett tuto firmu nakoupil v tento moment a ne tradičně „ve slevě“? Nebo z dlouhodobějšího pohledu i po 59% růstu je firma stále „za hubičku“ oproti peněžním tokům, které mohou investoři očekávat v nadcházejících letech?

Firma je zajímavá mimo jiné i tím, že jejím největším akcionářem od února 2013 je americká Carlyle Group, jedna z největších private equity firem na světě, která zaměstnávala v minulosti kromě dalších zkušených finančníků a lidí s politickými kontakty také amerického exprezidenta George Bushe staršího, bývalého guvernéra německé Bundesbanky Karla Pohla nebo britského expremiéra Johna Majora. Carlyle group sice část své investice v této firmě odprodala právě Warrenovi Buffettovi, ale přesto si drží přibližně 45% podíl v této firmě. Firmu tedy spravují opravu velká jména finančního sektoru – a alespoň podle monumentálního růstu akcií této firmy se dá předpokládat, že dle vnímání trhu jí spravují opravdu kvalitně.

Tržní nacenění firmy může při prvním pohledu investory dokonce vyděsit – ukazatel P/E (poměr ceny vůči zisku na akcii za posledních 12 měsíců) na hodnotě 260,1 je pro mnoho z nich opravdu silné kafe. Obavy z krátkodobého nadhodnocení firmy mohou být opodstatněné; analýza, která se dívá na budoucí potenciál firmy, je ale do značné míry rozptyluje a ukazuje, že Warren Buffett opět dobře ví, co dělá – alespoň podle analytického konsenzu dle agentury Bloomberg.

Ukazatel EV/EBITDA firmy Axalta je dnes na úrovni kolem 12násobku provozního zisku. Ani podle dalších ukazatelů relativní valuace, využívající data za poslední rok (kromě již zmíněného ukazatele P/E), nevybočuje tato firma výrazně, přičemž její provozní marže jsou porovnatelné nebo lepší než u srovnatelných firem. Vyhlídky analytiků u Axalty, firmy se 130 letou historií, předvídají další nárůst marží nad úroveň jejích konkurentů a značné zlepšování provozního i čistého zisku, jak můžeme pozorovat v následující tabulce:

v mil USD 2015F 2016F 2017F
Tržby 4 304,6 4 533,7 4 818,0
  Meziroční růst (%) -1,98% 5,32% 6,27%
EBITDA 878,6 957,7 1 032,0
  Marže % 20,4% 21,1% 22,1%
  Meziroční růst (%) 25,66% 9,00% 7,76%
Čistý zisk 250,6 319,3 391,0
  Marže % 5,8% 7,0% 8,0%
  Meziroční růst (%) 814,73% 27,39% 22,47%

Zdroj: Bloomberg

Vpřed hledící indikátory na základě očekávaných výsledků se také vyvíjejí příznivě a dle databáze Bloomberg 61 % analytiků sledujících tento titul aktuálně doporučuje nakupovat – detaily viz graf v galerii článku.

  FY2015 FY2016 FY2017
P/E 29,39 23,09 18,83
PBV 5,53 4,48 3,7
EV/Sales 2,45 2,33 2,19
EV/EBITDA 12,02 11,03 10,23

Zdroj: Bloomberg 

Firma navíc silně investovala do výzkumu a vývoje, což se projevuje tím, že drží více než 1800 patentů a licencí. Provozuje v současnosti 7 výzkumných středisek a 45 tréninkových center, ve kterých školí své odběratele ohledně optimálního využití svých výrobků. Počet zakázek po několika slabších letech opět roste.

I po nedávném 59% nárůstu ceny akcií tak Axalta vypadá jako růstový příběh, na kterém investoři mohou značně vydělat. Investovat společně s Warrenem Buffettem tak může být opět výhodnější než investovat proti němu. 

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Fin a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter