Bulharsko opět tlačí na ČEZ a spol.: Audit našel tisíce provinění a údajné účetní machinace

(Aktualizováno 16:51) Rozsáhlý audit, provedený u bulharských distributorů elektřiny ČEZ, EVN a Energo-Pro státním energetickým regulátorem DKEVR, prokázal za roky 2008 až 2012 celkem 2690 případů provinění, z toho 1088 u bulharského ČEZu. Vedle toho distributoři neoprávněné nadhodnotili účtované náklady o 818 milionů leva. Takové závěry auditu představil šéf DKEVR Boyan Boev.

Regulátor zahájil rozsáhlý audit, prověřující všechny činnosti distributorů elektřiny v zemi zpět do roku 2008, před čtyřmi měsíci. Podíleli se na něm dle DKEVR zahraniční experti. V případě ČEZu uvádí DKEVR, že z 1283 prověřovaných případů nalezl provinění v 1088 z nich, tedy zhruba 85 procentech. U rakouské EVN míra provinění dle regulátora dosahovala 63 procent, u další české společnosti Energo-Pro 320 případů z celkových 580 prověrek, tedy 56 procent.

„K auditu jsme byli podníceni stovkami a tisíci stížností bulharských obyvatel, jejichž zájmy budeme hájit,“ tvrdí regulátor. Nejvyšší míra provinění byla nalezena u výměn elektroměrů, uvedl Boev pro bulharskou agenturu Focus. S tím spojené obvinění míří na odečty za delší dobu než stanovených 31 dní. DKEVR rovněž uvádí, že předpisy stanovenou kvalitu nesplňovala dodávaná elektřina z pohledu nejnižší a nejvyšší přípustné voltáže.

Závěry auditu také hovoří o nadhodnocování nákladů a skrývání části tržeb. „Všechny distribuční společnosti postupovaly analogicky… nesprávně nadhodnotily celkové náklady o souhrnnou sumu 818 milionů leva (uváděny jsou i neoprávněné odpisy) nad schválení regulátorem v letech 2008 až 2012,“ uvádí DKEVR a pokračuje: „Mezi odhalenými porušeními jsou platby neopodstatněně vysokých poplatků propojeným společnostem, neadekvátně vysoké náklady na manažerské a konzultační služby, neuvedené ve finančních výsledcích, reálné a skutečné nižší náklady na technologie.“

Audit pak distributory viní z toho, že vysokými náklady snížili finanční výsledek, zisk pro akcionáře a odvody korporátních daní státu. Celkově u ČEZ vyčísluje nadměrné příjmy na 44 milionů leva a skryté (a neoprávněné) úspory na 172 milionů leva, v případě Energo-Pro na 108 milionů leva nadměrných tržeb a 16 milionů leva na straně úspor. V případě EVN tyto dvě částky vyčíslil na 67 milionů leva a 216 milionů leva.

ČEZ již na závěry auditu odpověděl prvním komentářem. „Společnost postupovala v souladu se všemi zákony Bulharska i Evropské unie. Porušení, popisovaná ve zprávě, stojí na objektivních důvodech. Mezi ty patří tlak na minimalizaci nákladů v podmínkách nepříznivých pro ČEZ Bulharsko, důsledky cenových a dalších rozhodnutí regulátora, opakované krádeže a poškozování našich zařízení,“ uvedl ČEZ v zemi. „ČEZ je strategickým investorem, významným pro fungování bulharské energetiky. S regulátorem očekáváme vzájemnou adekvátní diskusi v zájmu stabilizace energetického sektoru v zemi,“ dodává dokument.

„Nejdříve se musíme se zprávou podrobně seznámit, nicméně trváme na tom, že jsme vždy postupovali plně v souladu s bulharskou i evropskou legislativou,“ uvedla v prvotní reakci pro Roklen24.cz mluvčí skupiny ČEZ Barbora Půlpánová. 

Bulharská média přes opětovné ataky na distribuční společnosti shledávají, že vývoj případu se od hrozeb odnětím licence posouvá ke snaze o uvalení vysokých pokut. Dle vícero zdrojů včetně agentury APA se ale konečné rozhodnutí nečeká před termínem konání evropských voleb dne 25. května.

Newsletter