Byznys přichází o důvěru. Co by měli podnikatelé napravit?

Byznys stojí na pokraji mezi důvěrou a nedůvěrou, zjistila studie Edelman Barometer při letošním průzkumu. Meziročně se důvěra nesnížila pouze ve firmy, ale i vlády, média a vládní organizace. Trend pro World Economic Forum vysvětil Andrew Chakhoyan, který zároveň popsal návrhy řešení.

Tento trend je výraznou změnou oproti letům předchozím, kdy od roku 2008 důvěra naopak rostla. Závěrem studie byl konsensus o tom, že „firmy musí najít cestu, jak společnost a lidi vést“. V anketě se 75 procent lidí shodlo na tom, že firma může učinit jisté kroky, které zvýší jak zisk, tak zlepší ekonomické a sociální podmínky společnosti, ve které podniká.

Současní ředitelé firem prý nesmějí tento sentiment ignorovat. Období společenské odpovědnosti je podle Chakhoyana u konce. Vyvážení zisku s vytvářením sociálních hodnot se prý stane podmínkou dlouhodobé stability a úspěchu každé korporace. V článku uvedl tři možnosti řešení aktuální situace, které by pomohly důvěru ve firmy zvýšit.

Originální narativ firmy

Přednější než hodnota pro akcionáře a vize firmy je její originální a kvalitní příběh. Ten, který znázorňuje přínos firmy pro společnost a reprezentuje to, za čím si stojí. Velmi dobře lze toto řešení vysvětlit na příkladu firmy Tesla. Její příběh není jen o tom, dělat dobrá auta, ale i o zrychlení přechodu společnosti k udržitelné energii. Další z dobrých příkladů je výrobce spotřebního zboží Unilever, ten rovněž stojí za udržitelným rozvojem ve svém odvětví. To, jak tyto firmy vedou společnost, je opravdu zřejmé, často opakované a podložené opravdovými činy.

Kontakt s akcionáři a organizacemi

Je také třeba, aby firma aktivně spolupracovala s klíčovými subjekty, jako je například 100 hlavních podílníků, obchodníci, dodavatelé, distributoři a další obchodní partneři. Kvůli diverzitě zájmů podílníků, vlád, asociací a komunitních organizací je důležitý i kontakt s každou z těchto entit. Je nutné je stále ujišťovat o svých správných úmyslech a opakovat jim svůj příběh.

Důvěra v ekonomiku rostla. Podnikatelé optimisty, u spotřebitelů je to horší

Ještě důležitější pro firmy je naslouchání svým akcionářům. Horší vztahy s nimi jsou totiž obvykle výsledkem špatné interakce a nízkého počtů příležitostí výměny nápadů s vedením firmy. Otevřený dialog totiž vede k objevení společných zájmů.

Podložit slova činy

Skutečné splnění slibů, co dá firma společnosti, akcionářům a ostatním organizacím, je posledním klíčovým a nejdůležitějším bodem řešení proti obecné nedůvěře.

Splnění zmiňovaných bodů by však pro firmy nemělo být jen další dírou na peníze. Nemělo by to být jen další políčko, které si management zaškrtne ve svém ročním plánu. Vezměte si příklad Googlu a Applu. Když Google oznámil, že bude provoz firmy poháněn čistě obnovitelnou energií, nebo když Apple sdělil, že bude vyrábět z recyklovatelných materiálů,  nebyla to „charita“. Tyto kroky dávají v dlouhém období smysl, ať už z pohledu hodnoty značky, síly korporátní kultury nebo vize celé firmy.

Čeští zákazníci nejvíc oceňují důvěru a fair play

Všechny výsledky průzkumu Edelman i aktuální stav společnosti ukazují, že jsme na počátku zrození nové éry vnímání byznysu. Většina firem musí najít cestu k tomu, jak získat důvěru zpět. Musí se uchýlit k aktivním krokům – vytvoření narativu, zapojení akcionářů a skutečně spolupracovat s ostatními organizacemi, které jsou v dosahu jejich byznysu.

Newsletter