Cameron vzkázal EU: Máte jen jednu šanci na změnu

AKTUALIZOVÁNO: Britský premiér David Cameron dnes ráno promluvil v londýnském Chatham House. V projevu o požadavcích reforem Evropské unie vystavil evropsko – britským vztahům rozsáhlý účet. Zdůraznil jak problémy, tak výhody plynoucí z členství Británie v EU. Které?

„Toto je možná jedno z nejdůležitější rozhodnutí, které budou muset Britové během svého života u volebních uren udělat,“ řekl Cameron o referendu, které by se mělo uskutečnit do konce roku 2017, a které rozhodne, zda Spojené království zůstane součástí osmadvacítky. „Od EU získáváme, spoustu jí toho ale také dáváme…“ V projevu zopakoval, že je zastáncem setrvání Británie v Evropské unii v případě, že budou přijaty příslušné změny. Kolegy z unie však vyzval, aby vzali v úvahu, že mají jen jednu šanci na změny.

Cameron: Bez reforem myslím konec Britů v EU smrtelně vážně

David Cameron dnes také zašle Donaldu Tuskovi, předsedovi Evropské rady, dopis, v němž formálně nastiňuje čtyři hlavní cíle britského reformního plánu EU. Mezi tyto čtyři cíle patří ochrana jednotného trhu, posílení konkurenceschopnosti EU, vyloučení Británie z plánu „stále těsnější unie“ a omezení přístupu k sociálním dávkám imigrujícím pracovníkům. Poslední bod se jeví jako nejspornější. „Změny, které si Británie přeje, nebudou výhodné jen pro Británii. Prospěch z nich bude mít EU jako celek,“ uvedl Cameron.

Podotkl také, že „zásadní význam“ má otázka lepší ochrany pro ty členské státy, které se rozhodly, že se nepřipojí k měnové unii. „Neexistuje žádný důvod, proč by měla mít jednotná měna a jednotný trh stejnou hranici,“ řekl Cameron a dodal, že od britských daňových poplatníků by nikdo neměl očekávat, že ponesou náklady na záchranu eura.

Sázky na Brexit prudce rostou

Cameron také poznamenal, že Spojené království potřebuje „větší kontrolu“ nad volným pohybem osob v rámci EU, s cílem snížit „velmi vysokou“ míru migrace do Británie z jiných částí Evropy. „Věříme v otevřenou ekonomiku, ale musíme být schopni vyrovnat se s tlaky, které volný pohyb osob může přinést,“ řekl Cameron. „Nejde o otázku rasy nebo etnického původu. Jde o sílu a rychlost migrace a s ní spojené tlaky na společnost, které přináší.“

Jak zobchodovat Brexit?

Dodal, že Spojené království pracuje na „snižování motivujících faktorů“, který podněcují ostatní k stěhování se do Velké Británie, ať už jde například o zpřísnění přístupu k sociálním dávkám. To je však třeba udělat ještě v celé EU. Podle Camerona je zapotřebí omezit nejen příliv migrantů do Evropské unie, ale i pohyb osob uvnitř bloku. Británie proto požaduje, aby se volný pohyb osob nevztahoval na nové členské země unie, dokud se jejich ekonomika výrazněji nepřiblíží úrovni britské ekonomiky. Londýn rovněž chce odstranit „nedostatky“, jako je například pravidlo, jež usnadňuje občanům EU přivést si do Británie manželku či manžela, kteří nemají evropské občanství.

Vysoká hra Davida Camerona. „Stay“ or „Leave“?

V případě, že Spojenému království podaří dosáhnout dohody s ostatními členskými státy, Cameron přislíbil, že během kampaně k referendu udělá, co bude v jeho silách, aby Británie v EU zůstala. Cameronův projev, spolu s dopisem Donaldu Tuskovi, je tak začátkem zběsilých jednání s ostatními členskými státy EU. Jak dopadnou? Otázka příštích dnů a měsíců. 

Předseda UBS: Brexit by neměl být katastrofou

Spojené království by pravděpodobně v přístupu na jednotný trh Evropské unie vydělalo, pokud by hlasovalo pro „leave“, poznamenal Axel Weber, předseda švýcarské banky UBS.

Weber dále řekl, že pokud se Britové rozhodnou hlasovat pro odchod z osmadvacítky, měla by UBS „počkat, až se usadí prach“. Dodal, že banka nebude okamžitě přesouvat správu z Londýna zpět do Švýcarska.

„Nemyslím si, že by případný britský odchod kompletně narušil londýnský finanční sektor,“ řekl Weber. Uznal ale, že to může být náročné. Weber také dodal, že si myslí, že Spojené království bude schopno vyjednat s EU rozumnou dohodu a jednotný evropský trh zůstane zachován.

 

Newsletter